Proces en archief

Het proces voor het bepalen van een denkrichting voor ruimtelijke ontwikkelingen op Schiermonnikoog doorloopt onderstaande stappen.

Het gaat om de volgende ontwikkelingen: verkeerssituatie Reeweg-Nieuwestreek-Middenstreek; realiseren nieuwe busremise (busgarage); vraag naar bedrijfsruimte.

Deze planning is aangepast naar aanleiding van de vergadering van 17 november 2020. 

Planning Bijbehorende stukken
Voorbereiding

Ontwikkelingsrichting bedrijventerrein Melle Grietjespad

Gemeenteraad Afgerond 7 juli 2020

Voorstel, besluit en bijlagen.

Nieuwsbrief 29 mei 2020 

Plan van aanpak denkrichting ruimtelijke ontwikkelingen Schiermonnikoog

Beeldvormende en Oordeelsvormende vergadering

Gemeenteraad Afgerond 17 november 2020

Vergaderstukken via raadspagina

Nieuwsbrief 6 november 2020

Plan van aanpak denkrichting ruimtelijke ontwikkelingen Schiermonnikoog

Besluitvormende vergadering

Gemeenteraad Afgerond 15 december 2020

Vergaderstukken via raadspagina.

Informeren bevolking College Afgerond 18 januari 2021

Bekijk de uitzending

Bekijk de presentatie van de startbijeenkomst

Lees de vragen (gesteld tijdens de uitzending) en antwoorden.

Bekijk hier de verkeerstellingen. (hier is een vraag over gesteld) en bekijk het advies bij de verkeerstellingen.

Onderzoek
Vrijgave alternatieven voor toetsing draagvlak College Februari 2021
Beoordelen alternatieven Klankbordgroep Maart 2021
EnquĂȘte alternatieven Bewoners Maart 2021
Eindproduct
Denkrichting ruimtelijke ontwikkelingen Schiermonnikoog Raad Mei 2021