Proces en archief

Het proces voor het bepalen van een denkrichting voor ruimtelijke ontwikkelingen op Schiermonnikoog doorloopt onderstaande stappen.

Het gaat om de volgende ontwikkelingen: verkeerssituatie Reeweg-Nieuwestreek-Middenstreek; realiseren nieuwe busremise (busgarage); vraag naar bedrijfsruimte.

Planning Bijbehorende stukken
Voorbereiding

Ontwikkelingsrichting bedrijventerrein Melle Grietjespad

Gemeenteraad Afgerond 7 juli 2020

Voorstel, besluit en bijlagen.

Nieuwsbrief 29 mei 2020 

Plan van aanpak denkrichting ruimtelijke ontwikkelingen Schiermonnikoog

Beeldvormende en Oordeelsvormende vergadering

Gemeenteraad Afgerond 17 november 2020

Vergaderstukken via raadspagina

Nieuwsbrief 6 november 2020

Plan van aanpak denkrichting ruimtelijke ontwikkelingen Schiermonnikoog

Besluitvormende vergadering

Gemeenteraad 15 december 2020

Vergaderstukken via raadspagina.

(vergaderstukken komen twee weken van tevoren online)

Informeren bevolking College december/januari 2020
Onderzoek
Vrijgave alternatieven voor toetsing draagvlak College Februari 2021
Beoordelen alternatieven Klankbordgroep Februari 2021
EnquĂȘte alternatieven Bewoners Februari 2021
Eindproduct
Denkrichting ruimtelijke ontwikkelingen Schiermonnikoog Raad April 2021