Scholen

Basisonderwijs

Sinds 2012 valt de basisschool onder de stichting Samenwerkingsschool Yn de Mande. De naam Yn de Mande staat voor samenwerking. In de school werken openbaar en protestants christelijk onderwijs samen. De school heeft een belangrijke functie binnen de gemeenschap van Schiermonnikoog.

Website Yn de Mande

Voortgezet onderwijs

De Inspecteur Boelensschool kent een heterogene onderbouw tot en met de derde klas en een vierde leerjaar theoretische leerweg. Leerlingen die de beroepsgerichte opleiding in het vmbo volgen en leerlingen die havo/vwo niveau hebben, (ver)volgen (een deel van) hun opleiding op een school aan de wal.

Website Inspecteur Boelensschool