Ruiterroutes

Er zijn een aantal ruiterroutes. Deze zijn aangegeven met gele paaltjes.

U kunt geen gebruik meer maken van het graspad (op particulier terrein)  tussen het Van der Molenpad en het Melle Grietjespad.

Op dit moment worden de ruiterroutes herzien. Wij verwachten in 2019 een nieuwe kaart met alle routes.

Kaart aangewezen ruiterpaden