Ruiterroutes

Er zijn een aantal paden waar paarden over mogen lopen. Deze zijn in het buitengebied aangegeven met blauwe en gele paaltjes. De paden staan in de folder Paardrijden op Schiermonnikoog (let op 2 pagina's).

Afspraken:

  • Houd rekening met overige verkeersdeelnemers. Een ruiterroute is niet exclusief voor paarden, hier komt u soms ook wandelaars tegen.
  • Ruim de mest van uw paard op. Dit is verplicht binnen de bebouwde kom en daarbuiten op verharde wegen. Ook op de strandovergangen dient u paardenmest zo spoedig mogelijk op te ruimen. Dit betekent: weghalen, niet in de berm schuiven.
  • Het is ten strengste verboden met paarden over de schelpenpaden te rijden, deze ondervinden hiervan veel schade. U mag wel oversteken.
  • Menners van aanspanningen kunnen aparte afspraken maken met de gemeente Schiermonnikoog over routes. Niet alle routes zijn geschikt voor aanspanningen.
  • Voor verzorging en/of weidegang is het toegestaan van de in de folder Paardrijden op Schiermonnikoog aangegeven paden af te wijken.