Transformatie jeugdzorg

De gemeenten staan (voorheen Rijk, Provincies, Gemeenten, AWBZ en Zorgverzekeringswet) voor de opgave om de ondersteuning aan gezinnen en jeugdigen – die dat nodig hebben - zo goed mogelijk te organiseren. De Centra voor Jeugd en Gezin gaan de frontoffice vormen. Ook het ‘Passend Onderwijs’ hangt samen met deze transitie. Het doel hiervan is om voor alle leerlingen – ook leerlingen met een handicap of gedragsproblemen – dusdanig goed onderwijs te geven dat het zijn/haar talenten optimaal kan ontwikkelen op een manier die past bij zijn capaciteiten.