Transitie AWBZ

De zorg wordt onbetaalbaar in Nederland. Daarom wil het Rijk de langdurige zorg ingrijpend hervormen. Het ‘recht op zorg’ wordt een ‘compensatie’. Niet het verzorgen van mensen met een beperking is het doel, maar een adequate ondersteuning om zo volwaardig mogelijk te kunnen participeren in de samenleving.