Transities Sociaal Domein

Een heel actueel onderwerp: de sociale transities. Drie belangrijke taken draagt de rijksoverheid over aan de gemeenten in Nederland, vanuit de gedachte dat de gemeente dergelijke sociale zaken doeltreffender kunnen organiseren omdat zij de inwoners beter kennen.              

Veranderingen

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de:

  • AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging;
  • Wet op de Jeugdzorg (inclusief passend onderwijs);
  • Participatiewet.

De gemeenten krijgen de opdracht om hiervoor een samenhangend beleid te voeren, gericht op het vergroten van de deelname aan de samenleving van mensen in een kwetsbare positie. Tegelijkertijd is er sprake van bezuinigingen. Gemeenten krijgen minder geld dan dat de overheid nu zelf uitgeeft voor deze taken. Bij deze omvangrijke overdracht werken zes gemeenten in Noordoost-Fryslan samen. Het gaat om de gemeente Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog. Meer informatie over deze samenwerking vindt u op www.noordoosthelpt.nl.          

Website en nieuwsbrief

Wat gaat er veranderen in de zorg en ondersteuning en wat kan uw gemeente daarbij voor u betekenen? Op www.noordoostzorgt.nl, een website voor inwoners van de gemeenten Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog, kunt u meer informatie vinden. De gemeenten Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog geven gezamenlijk een nieuwsbrief uit. Deze kunt u hieronder downloaden.