Verkiezingen

Verkiezingen Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân

Op woensdag 20 maart 2019 vinden de verkiezingen plaats voor de leden van de Provinciale Staten van Fryslân en het bestuur van het Wetterskip Fryslân. U kunt niet één, maar twee keer stemmen. Heeft u echter niet de Nederlandse nationaliteit, dan ontvangt u alleen een stempas voor de waterschapsverkiezingen.

Om te kunnen stemmen heeft u uw stempas (sen) en een geldig identiteitsbewijs dat niet langer dan 5 jaar verlopen is nodig.

Stempas

Uiterlijk 6 maart ontvangt u uw stempas(sen)

Hoe stem ik in een andere gemeente?

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Vraag dan vóór 15 maart schriftelijk een kiezerspas aan bij uw gemeente. Tot en met 19 maart 12:00 uur kan dit aan de balie van het gemeentehuis.

Let op: Voor de provinciale statenverkiezingen kunt u alleen in een andere gemeente stemmen die in dezelfde provincie ligt als de gemeente waar u woont. Ditzelfde geldt ook voor de waterschapsverkiezingen: u kunt alleen stemmen in een gemeente die in hetzelfde waterschap ligt als de gemeente waarin u woont. Wilt u voor beide verkiezingen in een andere gemeente stemmen, vraag dan voor beide verkiezingen een kiezerspas aan. Vraagt u kiezerspassen aan, dan kunt u uitsluitend met deze passen stemmen en u krijgt geen nieuwe passen als de kiezerspassen zoekraken. Bij de stemming overhandigt u zowel uw kiezerspassen als uw identiteitsdocument aan de medewerker van het stembureau.

Wilt u iemand machtigen om voor u te gaan stemmen?

Om een machtiging te geven, gebruikt u het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Kiezer en gemachtigde moeten beiden hun handtekening zetten op de stempas of kiezerspas. De pas verandert daarmee in een volmachtbewijs. De volmachtgever en gemachtigde moeten in dezelfde gemeente wonen en bij de waterschapsverkiezingen ook in hetzelfde waterschap. Wilt u stemmen bij volmacht voor beide verkiezingen, vul dan de achterkant van beide stempassen in.

Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs van de volmachtgever laten zien. Deze kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever mag op de dag van de stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn.