Woningbouwlocatie Oost - Actueel

Eerste woningen zichtbaar 

De zestien sociale huurwoningen op woningbouwlocatie ‘Oost’ krijgen steeds meer vorm. Het oprichten van de woningen loopt volgens planning. Dat betekent dat de woningen eind februari klaar zijn en dat nieuwe bewoners dan hun intrek kunnen nemen. Dit natuurlijk nog wel onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

Brochure nieuwe woningen

Klik op de link hierboven om een brochure van WoonFriesland over de woningen te bekijken. 

Hieronder in ieder geval alvast de beoogde nieuwe huurprijzen voor de woningen:

Netto huur

€ 633,25

Serviceabonnement

€     5,61

Zonne energie voorschot

€   48,11

Bruto huurprijs

€ 686,97

Alle woningen hebben dezelfde huurprijs.

Inschrijven

Begin 2022 zal de gemeente samen met WoonFriesland de woningen toewijzen. Wilt u in aanmerking komen voor één van deze huurwoningen? Dan dient u ten minste ingeschreven te staan als woningzoekende (of zich per heden in te schrijven als woningzoekende). De gezinswoningen worden met voorrang toegewezen aan woningzoekenden met een economische en/of maatschappelijke binding.

Korte film over de bouw van de woningen (een film van WoonFriesland)

Proces en archief bestemmingsplan Woningbouwlocatie Oost