Woningbouwlocatie Oost

Voor verschillende doelgroepen zijn er op dit moment geen geschikte woningen op de woningmarkt van Schiermonnikoog. Dit staat in de Woonvisie 2017. Dit betekent dat verschillende inwoners noodgedwongen naar de vaste wal gaan, waardoor langzaam maar zeker de leefbaarheid en het voorzieningenniveau op het eiland onder druk komen te staan.

De gemeente Schiermonnikoog, provincie Fryslân en WoonFriesland zien dat nieuwbouw nodig is om de huisvestingsproblematiek op Schiermonnikoog op te lossen. De gemeente wil daarom op het weiland aan de oostzijde van het dorp nieuwe woningen bouwen.
 

Actueel

Proces en archief