Een woning kopen

Als u overweegt een huis te kopen, is het verstandig u eerst goed te laten informeren door de gemeente. Het is belangrijk om na te gaan wat de bestemming van de woning is en of u deze mag gebruiken voor permanente bewoning of dat alleen recreatief gebruik is toegestaan.

In de gemeente Schiermonnikoog is een vestigingsregeling van kracht. Hiermee regelt de gemeente een eerlijke verdeling van schaarse woonruimte. Voor veel huur- en koopwoningen geldt dat u de woning pas mag bewonen als u een huisvestingsvergunning heeft.