Huren

Woningbouwcorporatie WoonFriesland exploiteert circa 120 huurwoningen op Schiermonnikoog. Deze woningen worden alleen toegewezen aan woningzoekenden met een economische of maatschappelijke binding met de gemeente.U kunt zich bij de gemeente laten inschrijven als woningzoekende voor een huurwoning.

Meer informatie over WoonFriesland kunt u hier vinden.

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een sociale huurwoning op Schiermonnikoog, dient u ingeschreven te staan als woningzoekende bij de gemeente. Sociale huurwoningen zijn goedkope huurwoningen die in de eerste plaats bedoeld zijn voor mensen met een bruto jaarinkomen tot € 34.911 (prijspeil 2015). De gemeente Schiermonnikoog stelt bindingseisen aan het wonen in een goedkope woning.