Inkomensverklaring

De huurwoningen van WoonFriesland zijn sociale huurwoningen. Dit zijn goedkope, gesubsidieerde woningen die in de eerste plaats bedoeld zijn voor mensen met een bruto jaarinkomen tot een bepaald prijspeil die jaarlijks wordt vastgesteld.. Voordat WoonFriesland een woning definitief toewijst, hebben zij een inkomensverklaring (een zogenaamde IB60-verklaring) nodig. Deze verklaring kunt u kosteloos aanvragen via de Belastingtelefoon op telefoonnummer 0800-0543. Houdt hierbij uw Burgerservicenummer gereed. Een inkomensverklaring is één jaar geldig.