Reeds ingeschreven

Iedereen boven de achttien jaar kan zich inschrijven als woningzoekende. Let op! Wanneer u een goedkope huur- of koopwoning wilt gaan bewonen, dan heeft u binnen de gemeente Schiermonnikoog een huisvestingsvergunning nodig. Met deze vergunning regelt de gemeente een eerlijke verdeling van de schaarse woonruimte. De sociale huurwoningen op Schiermonnikoog zijn eigendom van woningcorporatie WoonFriesland. Tussen de corporatie en de gemeente zijn afspraken gemaakt over de inschrijving van woningzoekenden en de toewijzing van woonruimte. Dat betekent dat de gemeente woningzoekenden inschrijft en over de toewijzing van woonruimte adviseert aan WoonFriesland.