Uitschrijving

Burgemeester en wethouders halen een inschrijving door, indien:

  • aan de woningzoekende in de gemeente een bij het huishouden passende woning is aangeboden en deze door de woningzoekende is aanvaard;
  • de woningzoekende niet meer aan de vereisten voor inschrijving voldoet;
  • de woningzoekende daarom verzoekt;
  • de woningzoekende voor de derde maal een aangeboden, bij het huishouden passende, woning heeft geweigerd, terwijl hier naar het oordeel van burgemeester en wethouders geen gegronde redenen zijn aangevoerd;
  • de woningzoekende zich buiten de gemeente heeft gevestigd;
  • de woningzoekende niet reageert op de jaarlijkse herinschrijving.