Zorg en welzijn

WMO-loket

De gemeente Schiermonnikoog heeft voor al uw vragen met betrekking tot de WMO een loket gerealiseerd in het Zorg- en Medisch Centrum. De WMO gaat uit van meedoen van alle burgers aan álle facetten van de samenleving, al dan niet geholpen door vrienden, familie en bekenden. En als dat niet kan, is er de ondersteuning vanuit de gemeente. Het WMO-loket is er voor alle inwoners en speciaal voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking, mensen met een chronische ziekte of voor mensen met psychische problemen.

U kunt bij het WMO-loket terecht op het terrein van:

  • Wonen: o.a. aanpassingen en hulpmiddelen, herinrichtingskosten;
  • Mobiliteit: o.a. vervoer, parkeerkaart, rolstoelen en loophulpmiddelen;
  • Zorg: o.a. huishoudelijke hulp, overige AWBZ-voorzieningen, GGZ, jeugdzorg en verslavingszorg;
  • Welzijn: o.a. maatschappelijk werk, welzijnswerk, ondersteuning van mantelzorgers/ vrijwilligers, bemiddeling vrijwilligers;
  • Overige zaken: schuldhulpverlening, ziektekosten, zorgverzekeringswet, financiële bijstand.

Bij een bezoek moet u zich kunnen identificeren. Neem daarom bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs mee.

Bezoekadres: Zorg- en Medisch Centrum, Van Starkenborghstraat 17, Schiermonnikoog.
Telefoon: (0519) 720674. E-mail: wmo@schiermonnikoog.nl.

Welzijnswerk

Welzijnswerk verzorgt acitiviteiten voor inwoners op Schiermonnikoog.

Telefoon: 06-11747822. E-mail: welzijn@schiermonnikoog.nl

Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal “It Lytjhús” is een voorziening, bedoeld voor eilander kinderen in de leeftijd van 2½ - 4 jaar, met als doelstelling de sociale, creatieve en educatieve ontplooiing en motorische ontwikkeling van het kind te stimuleren onder meer door spel en omgang met leeftijdgenootjes een en ander in nauw overleg met de ouder(s) en/of opvoeder(s).

Centrum voor jeugd en gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een centraal punt waar ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals terecht kunnen voor vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG geeft advies, biedt hulp en regelt de coördinatie van meer intensieve hulp. Het Centrum voor Jeugd en Gezin Schiermonnikoog draagt er aan bij dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelingen, voorbereid worden op de toekomst en ook gewoon plezier kunnen maken. Het Centrum voor Jeugd en Gezin coördineert de zorg die u nodig heeft.