De gemeente Schiermonnikoog gaat werken aan een Inspiratiegids Overtuinen. Overtuinen zijn een prachtig onderdeel van ons beschermd dorpsgezicht. We willen de ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de Overtuinen behouden en ook tot op zekere hoogte ruimte geven voor verandering. De inspiratiegids moet daarbij gaan helpen.

In de gids die we gaan maken komen de erfscheidingen, de verhardingen, het groenbeeld en natuurlijk ook de bebouwing aan bod. 

Draagt u de Overtuinen ook een warm hart toe en wilt u meer weten over de inspiratiegids? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op maandag 27 maart van 16.30 tot 17.30 uur in de Stag.

Zou u willen meewerken aan de inspirategids? Dan is er tijdens de bijeenkomst de mogelijkheid voor aanmelding voor de werkgroep.

Laatste nieuws van gemeente Schiermonnikoog