Melden voorgenomen huwelijk of partnerschap

Trouwen of geregistreerd partnerschap
Gaat u trouwen of kiest u voor een geregistreerd partnerschap. Dit zijn de belangrijkste verschillen:

  • U hoeft elkaar niet het jawoord te geven bij een geregistreerd partnerschap
  • Het beëindigen van een huwelijk kan alleen via de rechter. Bij een geregistreerd partnerschap kan dit via een notaris of advocaat, behalve als u minderjarige kinderen heeft of als u het niet met elkaar eens bent.
  • Een geregistreerd partnerschap kunt u omzetten naar een huwelijk. Andersom kan dit niet.
  • In andere landen wordt het geregistreerd partnerschap niet altijd erkend of er gelden andere regels. Houd hiermee rekening als u plannen heeft om in het buitenland te gaan wonen.

Wet Beperkte gemeenschap van goederen
Vanaf 1 januari 2018 geldt een nieuwe wet als u gaat trouwen (of een geregistreerd partnerschap aangaat). U trouwt dan namelijk in beperkte gemeenschap van goederen. Volgens de wet blijven al uw persoonlijke bezittingen en schulden die u vóór het trouwen heeft van u alleen. De bezittingen en schulden die u na het trouwen krijgt zijn van u samen. Dit geldt niet voor schenkingen of erfenissen die u krijgt tijdens uw huwelijk. Ook die zijn van u persoonlijk, tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven. Als u ondernemer bent is het ook met de nieuwe wet nog steeds van belang dat u nadenkt over huwelijkse voorwaarden. Zo kunt u zakelijk en privé gescheiden houden.

Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden
Het is nog steeds mogelijk om in algemene gemeenschap van goederen te trouwen. Dat kunt u regelen via huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden bij de notaris. Met huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden kunt u zelf bepalen welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke persoonlijk. Bezittingen die tijdens uw huwelijk of partnerschap ontstaan, kunnen zo toch van u blijven.

Melding huwelijk of geregistreerd partnerschap
Vanaf 1 september 2015 doet u geen huwelijksaangifte maar doet u een schriftelijke melding bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, dat u het voornemen heeft om met elkaar in het huwelijk te treden of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. De schriftelijke melding is kosteloos.
U doet de melding rechtstreeks bij uw trouwgemeente. Dit hoeft niet langer in de woonplaats van één van beide partners.
De schriftelijke melding doet u minstens twee weken en maximaal één jaar voor de trouw- of geregistreerd partnerschapsdatum.
Wacht u na de schriftelijke melding langer dan één jaar met trouwen of geregistreerd partnerschap? Dan moet u opnieuw een schriftelijke melding doen.
Uw persoonsgegevens moeten volledig zijn opgenomen in de basisregistratie personen (BRP) van uw woongemeente. Als u in Nederland bent geboren en daar altijd heeft gewoond, is dit zeer waarschijnlijk het geval.

Getuigen vragen
Bij het huwelijk moeten minimaal twee en mogen maximaal vier meerderjarige getuigen aanwezig zijn. De namen van de getuigen geeft u door aan de ambtenaar van de burgerlijke stand via het intakeformulier huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Regel het ruim van te voren
Voor de melding van uw huwelijk/geregistreerd partnerschap hebben het volgende van u nodig:

  • Formulier melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap. (Staat onder aan pagina)

  • Kopie geldig paspoort of identiteitskaart van u en alle getuigen.

  • Geef ook de locatie door waar u wilt trouwen (Trouwlocaties)

Bent u in het buitenland geboren en/of heeft u in het buitenland gewoond? Dan hebben wij een formulier melding huwelijk of geregistreerd partnerschap met verblijfsrecht van u nodig. Misschien moet nog meer documenten overleggen, zoals bijvoorbeeld een geboorteakte, ongehuwdheidsverklaring etc. Neem hiervoor contact met ons op.

U kunt de formulieren volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar Gemeente Schiermonnikoog, postbus 20, 9166 ZP Schiermonnikoog of per e-mail burgerzaken@schiermonnikoog.nl.

Melding van voorgenomen huwelijk