Op woensdagavond 22 maart organiseren we een inwonersavond over veiligheid op Schiermonnikoog. Wat speelt er op het gebied van veiligheid in onze gemeente? U kunt overlastervaringen, van korter of langer geleden, delen. Ook kunt u aangeven aan welke veiligheidsthema’s de gemeente de komende vier jaar voorrang zou moeten geven. 

Voorafgaand aan de avond staat er bij de supermarkt een gesprekstafel waaraan we met inwoners in gesprek te gaan over thema’s die op het eiland spelen. 

Gemeenten hebben de regie op het gebied van lokale veiligheid. De gemeente is op dit moment bezig met het opstellen van een nota voor veiligheidsbeleid (het Integraal Veiligheidsplan). De komende maanden werken we hieraan en voeren we gesprekken met verschillende partijen. Ook de inbreng van burgers is daarbij belangrijk. 

We zien u daarom graag op woensdag 22 maart van 20.00 tot 22.00 uur in het Dorpshuis om uw ervaringen te delen en te praten over veiligheid op het eiland.
 

Laatste nieuws van gemeente Schiermonnikoog