Beleid en Regelgeving

Verordeningen

In verband met de Wet elektronische bekendmaking kunt u de verordeningen van de gemeente Schiermonnikoog vinden op www.overheid.nl.

Direct naar Lokale wet- en regelgeving

De Wet elektronische bekendmaking is per 1 juli 2009 in werking getreden. Deze wet wijzigt de Bekendmakingswet, waardoor de uitgifte van het Staatsblad en de Staatscourant via internet mogelijk is. Dit betekent dat het op elektronische wijze bekendmaken van regelgeving in deze officiƫle publicaties rechtsgeldig is. Voorheen kon regelgeving pas inwerkingtreden na publicatie in gedrukte vorm.