Beleid en Regelgeving

Verordeningen

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste verordeningen en regelingen van de gemeente Schiermonnikoog

Direct naar verordeningen en regelingen

De Wet elektronische bekendmaking is per 1 juli 2009 in werking getreden. Deze wet wijzigt de Bekendmakingswet, waardoor de uitgifte van het Staatsblad en de Staatscourant via internet mogelijk is. Dit betekent dat het op elektronische wijze bekendmaken van regelgeving in deze officiƫle publicaties rechtsgeldig is. Voorheen kon regelgeving pas inwerkingtreden na publicatie in gedrukte vorm.