Politieke fracties

De gemeenteraad is de lokale volksvertegenwoordiging. Eén keer in de vier jaar kiezen de kiesgerechtigden rechtstreeks de leden van de gemeenteraad. De gemeenteraad bestaat uit negen leden. Voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. De burgemeester heeft geen stemrecht in de gemeenteraad.   

Politieke fracties

De personen die namens dezelfde politieke groepering in de raad zijn verkozen, vormen samen een fractie. In de raad van Schiermonnikoog zijn voor de periode 2014-2018 de volgende politieke fracties vertegenwoordigd.

De huidige gemeenteraad van Schiermonnikoog bestaat uit de volgende raadsleden:

Ons Belang - website

H. Carrette               E.D. de Groot       H.H. Ab                 H. Klein

Christelijke Groepering Schiermonnikoog - website

J. Hagen                  A. vd Meulen

DS 10 - website

M. Rupert                  Z. de Haan

Schiermonnikoogs Belang - website

W.J. Groendijk