Politieke fracties

De gemeenteraad is de lokale volksvertegenwoordiging. Eén keer in de vier jaar kiezen de kiesgerechtigden rechtstreeks de leden van de gemeenteraad. De gemeenteraad bestaat uit negen leden. Voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. De burgemeester heeft geen stemrecht in de gemeenteraad.   

Politieke fracties

De personen die namens dezelfde politieke groepering in de raad zijn verkozen, vormen samen een fractie. In de raad van Schiermonnikoog zijn voor de periode 2018-2022 de volgende politieke fracties van Samen voor Schiermonnikoog, Schiermonnikoogs Belang en Ons Belang vertegenwoordigd.

Raadsleden

De huidige gemeenteraad van Schiermonnikoog bestaat uit de volgende raadsleden:

Samen voor Schiermonnikoog (website)

Dhr. E. Korendijk

Dhr. K. Kruiger

Mevr. A.W. van der Meulen

Dhr. B.S. Pastoor

Ons Belang (website)

Dhr. H.H. AB

Dhr. H. Klein

Mevr. G. Smilda

Schiermonnikoogs Belang (website)

Dhr. W.J. Groendijk

Mevr. I. Zonneveld