Portefeuilleverdeling

Binnen alle portefeuilles is er aandacht voor:

Burgerparticipatie en communicatie

Leefbaarheid

Burgemeester  I. van Gent:

Personeel en organisatie

Openbare Orde, veiligheid en rampenbestrijding

Juridische Zaken

Handhaving

Samenwerking de Wadden

Werelderfgoed Waddenzee

Cultuur

Landbouw / polder

Onderwijs, inclusief LOC

Toewijzingscommissie Woningen

Kabels, Gasboringen en Containervervoer over en door de Noord- en Waddenzee

Landelijke Politieke Contacten

Wethouder J.C. Hagen (1e loco-burgemeester):

Financiƫn en belastingen

Ruimtelijke ordening, exclusief Landbouw / polder

Volkshuisvesting / Wonen

Bouw-, woning- en welstandstoezicht

Recreatie, toerisme en economische zaken

Openbare werken

Gemeentelijke gebouwen, inclusief LOC

Waterhuishouding en waterschap

Wethouder I. Zonneveld (2e loco-burgemeester)

Duurzaamheid, inclusief PAW, Global Goals en Fair Trade

Sociaal Domein

Sport

Verkeer en vervoer, inclusief concessie Veerdienst

Natuur en milieu

Jachthaven

Er zijn geen bestuursorganen aan dit type gekoppeld.