Portefeuilleverdeling

PORTEFEUILLE-VERDELING

Burgemeester  I. van Gent:

Personeel en organisatie

Openbare Orde, veiligheid en rampenbestrijding

Juridische Zaken

Handhaving

Duurzaamheid

Samenwerking de Wadden

Werelderfgoed Waddenzee

Bezoekerscentrum

Cultuur

Landbouw (boeren)

Wethouder J.C. Hagen (1e loco-burgemeester):

Financiƫn en belastingen

Ruimtelijke ordening

Recreatie, toerisme en economische zaken

Openbare werken

Gemeentelijke gebouwen

Sport

Waterhuishouding

Zwembad

Burgerparticipatie

Wethouder E.E. Gerbrands (2e loco-burgemeester)

Volkshuisvesting

Sociaal Domein

Onderwijs (inclusief IKC)

Bouw-, woning- en welstandstoezicht

Verkeer en vervoer

Leefbaarheid

Natuur en milieu

Jachthaven

Er zijn geen bestuursorganen aan dit type gekoppeld.