Samen aan de slag

In de raadsvergadering van 24 april 2018 is het startdocument 2018-2022 ‘Samen aan de slag’ vastgesteld. Dit startdocument is het resultaat van de onderhandelingsgesprekken van Samen voor Schiermonnikoog, Ons Belang en Schiermonnikoogs Belang.

Het college heeft in juni 2018 afspraken gemaakt over de prioriteiten voor de komende maanden. Deze afspraken staan in het document ‘En nu aan de slag!’. Hierin stellen de nieuwe wethouders zich voor. Daaronder staat puntsgewijs waarmee zij aan het werk gaan de komende tijd.