Doorstroomwoningen

De gemeente Schiermonnikoog heeft voor het experiment ‘doorstroomwoningen’ zes appartementen gebouwd om zo de demografische balans op het eiland te verbeteren. De appartementen zijn uitsluiten bestemd voor permanente bewoning en worden voor een duur van maximaal twee jaar verhuurd.        

Doel

Op Schiermonnikoog wonen relatief veel mensen met een laag inkomen. Daarnaast wonen er ook veel mensen die gepensioneerd zijn. De middenklasse is ondervertegenwoordigd, waardoor de leefbaarheid op het eiland onder druk is komen te staan. Het experiment ‘doorstroomwoningen’ is er op gericht om de leefbaarheid te versterken, de demografische balans op het eiland te herstellen en de doorstroom op de woningmarkt te verbeteren.         

Appartementen

In totaal zijn er zes appartementen. De twee kleinste doorstroomwoningen worden momenteel gebruikt voor noodopvang.

Kerkelaantje 10E (bezet)

Huurprijs: ca € 700,00

1e verdieping

Totale oppervlakte: 55 m2

Aantal slaapkamers: 1

Woonkamer met open keuken

Kerkelaantje 10F (bezet)

Huurprijs: ca € 800,00

1e verdieping

Totale oppervlakte: 80 m2

Aantal slaapkamers: 2

Woonkamer met open keuken

Ruime bergruimte van ruim 8m2

Langestreek 15A (vrij)

Huurprijs: ca € 750,00

1e verdieping

Totale oppervlakte: 65 m2

Aantal slaapkamers: 2

Woonkamer met open keuken

Langestreek 15B (bezet)

Huurprijs: ca € 750,00

1e verdieping

Totale oppervlakte: 63 m2

Aantal slaapkamers: 2

Woonkamer met open keuken

Inschrijving

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een doorstroomwoning op Schiermonnikoog, dient u zich in te schrijven. U kunt zich inschrijven via het onderstaande inschrijfformulier.   

Toewijzing

De woningtoewijzingscommissie beoordeelt alle inschrijvingen. Bij toewijzing wordt onder andere rekening gehouden met het jaarinkomen van het huishouden en met de gezinssamenstelling.  Bij ondertekening van het huurcontract dient u een deelnameverklaring te ondertekenen. Hierin is onder andere aangegeven dat het gaat om een experiment en dat u maximaal twee jaar in de woning mag wonen. 

Verblijf en vertrek

Tijdens uw verblijf in één van de doorstroomwoningen, dient u zelf op zoek te gaan naar vervangende woonruimte. U mag maximaal twee jaar in een doorstroomwoning wonen. Binnen twee jaar dient u de doorstroomwoning te verlaten en dient u door te stromen naar een andere woning. De gemeente zal u niet helpen bij het vinden van een nieuwe woning. U krijgt daarnaast geen voorrang bij de reguliere sociale huurwoningen.