Het als buitenlander krijgen van Nederlandse documenten als bijvoorbeeld een paspoort