Aanvullende vergoeding OV-chipkaart Studenten

 • Wat is het?

  Studenten met een OV-chipkaart hebben recht op gratis vervoer. Omdat bootvervoer niet onder deze regeling valt, komen studenten die aan de wal studeren en die recht hebben op studiefinanciering in aanmerking voor een vergoeding voor bootkosten.

  Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft recht op een studentenreisproduct via DUO;
  • U volgt geen onderwijs op het eiland;
  • In elk geval één ouder van u staat ingeschreven op het eiland;
  • U kunt niet gratis gebruik maken van de veerboot.

  Via DUO checken wij of u gedeeltelijk of het hele jaar een studentenreisvoorziening heeft. Het opsturen van een bijlage waaruit dit blijkt, is daarom voor dit jaar niet nodig.

  Aanvraag is mogelijk van 1 september tot 1 november.

 • Direct regelen Schiermonnikoog

  Aanvraag voor 2021 is niet meer mogelijk.
  Voor 2022 is aanvraag vanaf 1 september mogelijk!

  Meer informatie

  • Whatsapp 06-14458728 of scan onze QR code
    QR code Whatsapp gemeente Ameland
  • Bel (0519) 555 555

  Bedrag vergoeding

  • max. € 66,75

  Verwachte afhandeltijd

  • Eind november

  Wagenborg

  • Staat u ingeschreven op Schiermonnikoog dan kunt u gebruik maken van een Wagenborgpas voor eilanders. Met deze pas krijgt u korting op de overtochten.

  • Bent u student en vanwege uw studie uitgeschreven van Schiermonnikoog dan kunt u ook in aanmerking komen voor een Wagenborgpas. Hiervoor moet u een recent bewijs van inschrijving van de betreffende school aan de vaste wal inleveren. Elk jaar, vóór januari, moet u een nieuw bewijs van inschrijving van de betreffende school inleveren.  Uitwonende scholieren en studenten, die als zodanig bekend zijn bij Wagenborg Passagiersdiensten, ontvangen hiervan aan het einde van het jaar per brief of e-mail bericht.