Afval, bedrijven

 • Wat is het?

  U moet zelf regelen dat bedrijfsafval op een goede manier wordt ingezameld. De gemeente is namelijk niet verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval. Dat komt omdat er grote verschillen zijn tussen de soort en hoeveelheid van het afval van de bedrijven.

 • Direct regelen Schiermonnikoog

  • Vrijwel alle bedrijven op Schiermonnikoog hebben een contract met Omrin Bedrijfsafval voor het ophalen van containers met afval.
  • Eventueel kunt u als bedrijf gebruikmaken van de ondergrondse huishoudelijke afvalcontainers. Dit kan doormiddel van een speciaal bedrijfspasje. Tegen het reguliere tarief voor bedrijfsafval kunt u dan met een bedrijfspasje uw bedrijfsafval deponeren in een ondergrondse container. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afvalinzamelaar Omrin, afdeling Bedrijfsafval.

  Kosten

  Dit is afhankelijk van het soort afval en met wie u een contract heeft.

 • Hoe werkt het?

  • U moet zich houden aan milieueisen voor de opslag en afvoer van bedrijfsafval.
  • De eisen hangen af van het soort afval en de hoeveelheid afval dat u inlevert.
 • Wat moet ik doen?

  Als ondernemer kunt u kiezen:

  • U vraagt de gemeente uw bedrijfsafval op te halen. Als u een privaatrechtelijk contract afsluit met de gemeente, dan krijgt u geen aanslag reinigingsrechten, maar een rekening.
  • U sluit een contract af met een erkende inzamelaar of afvalverwerker. U bent hier vrij in, zolang u voldoet aan de milieueisen. Erkende bedrijven die bedrijfsafval inzamelen vindt u in de VIHB-lijst van de Stichting NIWO. Als u een contract afsluit dan moet u het volgende aangeven:
   • het soort afval
   • de gemiddelde hoeveelheid van het afval
   • hoe vaak het afval ingezameld moet worden