Alcoholvergunning

 • Wat is het?

  • Als u alcohol schenkt of verkoopt, hebt u een alcoholvergunning nodig van de gemeente.
  • Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

  Geen vergunning nodig

  In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen:

  • supermarkt
  • levensmiddelenwinkel
  • snackbar
  • traiteur 
  • tabakspeciaalzaak
  • slijterij

  U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

 • Direct regelen Schiermonnikoog

  Nieuwe drank- en horecavergunning

  Voor het aanvragen van een nieuwe drank- en horecavergunning dient u onderstaande documenten en ingevulde formulieren aan te leveren.

  Documenten die nodig zijn voor de aanvraag:

  - Kopie arbeidscontract van elke in loondienst zijnde leidinggevende;

  - Kopie diploma sociale hygiëne van elke leidinggevende;

  - Plattegrond met vermelding van elke lokaliteit waarvoor de vergunning moet gelden, inclusief terras(sen), schaal 1:100 met duidelijk vermelding van maten.

  Voeg bovenstaande toe aan onderstaande ingevulde formulieren en lever deze in bij de gemeente.

  Formulieren die nodig zijn voor de aanvraag:

  -Aanvraagformulier inrichtingseisen
  -Aanvraagformulier vergunning A
  -Aanvraagformulier verklaring leidinggevende A voor alle leidinggevenden
  Nieuwe drank- en horecavergunning paracommercie

  Onderstaande formulieren zijn bedoeld voor instellingen die buiten hun doelstelling om horeca- en recreatieve diensten verlenen aan het publiek. Lever onderstaande documenten aan en stuur de ingevulde formulieren mee.

  Documenten voor de aanvraag:

  - Kopie diploma sociale hygiëne van elke leidinggevende;

  - Plattegrond met vermelding van elke lokaliteit waarvoor de vergunning moet gelden, inclusief terras(sen), schaal 1:100 met duidelijk vermelding van maten.

  Voeg bovenstaande toe aan onderstaande ingevulde formulieren en lever deze in bij de gemeente.

  - Bestuursreglement (gewaarmerkt exemplaar)

  Formulieren die nodig zijn voor de aanvraag:

  -Aanvraagformulier inrichtingseisen
  -Aanvraagformulier vergunning B
  -Aanvraagformulier verklaring leidinggevende B  (voor alle leidinggevenden)

  Wijzigen leidinggevende

  Vul onderstaand formulier in als de leidinggevende van een instelling wijzigt. Dit geldt voor zowel commercie als paracommercie. Lever daarnaast deze formulieren aan:

  - Kopie arbeidscontract van elke in loondienst zijnde leidinggevende;

  - Kopie diploma sociale hygiëne van elke leidinggevende;

  -Aanvraagformulier wijziging leidinggevende [knop naar formulier Melding wijziging leidinggevende]

  Kosten

  > Drank- en horecavergunning € 163,20

  > Wijzigen leidinggevende € 29,15

  Verwachte afhandeltijd

  > Drank- en horecavergunning: 8 weken

  > Drank- en horecavergunning paracommercie: 6 maanden (incl. inspraakprocedure)

  > Wijzigen leidinggevende: maximaal 8 weken. In de tussentijd mogen de leidinggevenden die op de aanvraag staan vermeld al als leidinggevende werken in de horeca-inrichting. Er moet dan wel een kopie van de aanvraag en de ontvangstbevestiging in uw horeca-inrichting aanwezig zijn.

 • Hoe werkt het?

  Met een alcoholvergunning mag u alcohol schenken en verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

  U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
  • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
  • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
  • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
  • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

  Verenigingen en stichtingen

  Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

  • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
  • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
  • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig of een barmedewerker die de instructie 'Verantwoord alcoholgebruik' heeft gevolgd.
  • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is geplaatst.

  Bibob-formulier

  De gemeente vraagt u een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

  Nieuwe leidinggevende altijd melden

  Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

 • Wat heb ik nodig?

  • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
  • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
  • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

  De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

 • Hoe lang duurt het?

  • U krijgt binnen 8 weken bericht.
  • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.