Asbest verwijderen Schiermonnikoog

 • Wat is het?

  Als u asbest wilt (laten) verwijderen moet u een zogenaamde sloopmelding doen. U mag pas slopen als u een positieve reactie op uw melding heeft ontvangen van de gemeente.

  • Ook als u bijvoorbeeld vergunningsvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
  • Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder.

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

  Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat of rechtstreeks bij de gemeente.

 • Direct regelen Schiermonnikoog

  Gebruik onderstaand formulier als u:

  -beperkt (eenmalig tot 35 m² asbesthoudend en/of verdacht materiaal) asbest gaat verwijderen én als u

  -dit zelf, als particulier, gaat doen.

  Kleine sloopmelding asbest

  Gebruik onderstaand formulier als u meer asbest gaat verwijderen of als bedrijf asbest gaat verwijderen.

  Sloopmelding asbest

  Asbest verwijderen kan gevaarlijk zijn. Neem bij twijfel contact op met de gemeente.

  Kosten

  Een melding doen is gratis.

  Verwachte afhandeltijd

  Kleine sloopmelding: 5 werkdagen

  Grote sloopmelding: 2 tot maximaal 4 weken

 • Hoe werkt het?

  Kleine hoeveelheden asbest mag u zelf (na melding!) verwijderen. Grotere hoeveelheden mag alleen een asbestverwijderingsbedrijf weghalen.

 • Wat moet ik doen?

  Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen.

  Kleine sloopmelding asbest

  Gebruik het formulier ‘kleine sloopmelding’ als u het volgende doet:

  • U verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.
  • U verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.
  • Doe de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren.

  Maak bij voorkeur gebruik van het formulier kleine sloopmelding. U kunt echter uw kleine sloopmelding ook indienen via Omgevingsloket online.

  (Grote) sloopmelding asbest

  Gaat u meer asbest verwijderen, dan moet u een sloopmelding doen via Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning.

  Doe de melding minimaal 4 weken voordat u de asbest gaat verwijderen.

  Na de sloopmelding (kleine en grote sloopmelding)

  De gemeente stuurt u bewijs van ontvangst van de sloopmelding. Als uw melding niet compleet is, krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Als uw melding wel compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

  Bij het bewijs van ontvangst ontvangt u de voorwaarden hoe u asbest kunt verwijderen en afvoeren.

  Start en einde werkzaamheden melden (kleine en grote sloopmelding)
  • U meldt minimaal 2 werkdagen van tevoren bij de gemeente dat u gaat beginnen met asbest verwijderen.
  • Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.
 • Wat heb ik nodig?

  Asbestinventarisatierapport

  U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u:

  • meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal verwijdert;
  • asbest verwijdert uit een gebouw dat gebouwd is voor 1994.

  Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

  Gegevens bij de melding
  • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
  • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
  • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
  • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
  • hoe u gaat slopen
  • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren
 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente beoordeelt uw kleine sloopmelding binnen vijf werkdagen.

  De gemeente beoordeelt uw grote sloopmelding binnen twee tot vier weken.

 • Meer informatie

  Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij Ascert.

  Als u een dak gaat verwijderen waar asbest in zit, kunt u daar mogelijk subsidie voor aanvragen.

  In de gemeentelijke nieuwsbrief verschenen in de zomer van 2018 een aantal artikelen over asbest. Die informatie vindt u hier.