Betalingsregeling en automatische incasso Schiermonnikoog

 • Wat is het?

  Betalingsregeling

  Betaaltermijnen

  De aanslag gemeentelijke belastingen dient conform de op de aanslag vermelde vervaldata betaald te worden. Indien u geen automatische incasso heeft, dan dient de aanslag in twee termijnen betaald te worden, waarbij de eerste termijn, één maand na aanslagdatum is en de tweede en laatste termijn, drie maanden na aanslagdatum is. Indien u wel automatische incasso heeft, dan is een betalingsregeling vaak niet nodig, omdat de aanslag dan al in tien maandelijkse termijn geïncasseerd wordt.

  Waarvoor kunt u een betalingsregeling aanvragen?

  Voor de aanslag gemeentelijke belastingen en de nota grafrechten, bieden wij u de mogelijkheid om een betalingsregeling aan te vragen. Een betalingsregeling kunt u uitsluitend schriftelijk aanvragen middels het downloaden, invullen en toesturen van het “Aanvraagformulier betalingsregeling”. Voor legesnota’s (vergunningen), toeristenbelasting, huren, pachten, etc. is geen uitstel van betaling mogelijk.

  Automatische incasso

  Mocht u in de situatie zijn, waarbij het niet lukt om de aanslag gemeentelijke belastingen tijdig te betalen, dan is het zaak om zo snel mogelijk in actie te komen. U kunt de keuze maken om de aanslag middels automatische incasso door ons te laten incasseren, op die manier kunt u gebruik maken van tien maandelijkse termijnen, mits u dit op tijd aanvraagt. Hoe later u de machtiging automatische incasso indient des te minder termijnen er voor het lopende belastingjaar overblijven. Uitgangspunt is, dat de incasso termijnen maximaal kunnen lopen tot één jaar na aanslagdatum. Wanneer er een herinnering voor de aanslag is verzonden, dan gelden er nog vijf maandelijkse termijnen. Wanneer er een aanmaning is verzonden, dan gelden er nog drie maandelijkse termijnen. Wanneer er een dwangbevel is verzonden, dan kunt u voor die aanslag geen automatische incasso meer aanvragen.

  Regel de automatische incasso dan ook het liefst zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag.

  Betalingsregeling (zonder automatische incasso)

  Wilt u geen gebruik maken van automatische incasso en een betalingsregeling aanvragen, dan vragen wij u om het formulier “verzoek betalingsregeling” in te vullen en de gevraagde bewijsstukken bij te voegen. U kunt uitsluitend middels dit formulier een betalingsregeling aanvragen. Een papieren formulier kan u op (telefonisch) verzoek ook toegezonden worden.

  Nadat wij uw verzoek om een betalingsregeling ontvangen hebben, ontvangt u een ontvangstbevestiging, wij zullen u zo snel mogelijk daarna, schriftelijk laten weten of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling en hoe deze betalingsregeling eruit ziet.

 • Direct regelen Schiermonnikoog

  Aanvraagformulier betalingsregeling

  Formulier automatische incasso

   U kunt de formulieren zenden naar:

  Gemeente Schiermonnikoog

  Afdeling Belastingen

  Postbus 20

  9166 ZP Schiermonnikoog

 • Hoe werkt het?

  • Er zijn geen extra kosten voor de automatische incasso
  • Automatische incasso houdt in dat u de gemeente machtigt, de verschuldigde bedragen inzake de gemeentelijke belastingen, automatisch van uw bankrekening af te schrijven ten gunste van de gemeente
  • De afschrijving start één maand nadat u de aanslag ontvangt. De volgende negen afschrijvingen vinden plaats aan het einde van iedere volgende maand. U hoeft zich dus geen zorgen meer te maken over tijdige betaling. Het enige waar u op moet letten is dat er voldoende saldo op de rekening is
  • Als u een machtiging afgeeft blijft deze gewoon doorlopen. Volgend jaar worden uw aanslagen dan weer via automatische incasso geïncasseerd
  • U kunt elke automatische afschrijving ongedaan maken
  • U kunt de machtiging altijd zonder opgaaf van redenen intrekken. De automatische incasso stopt dan direct