Evenement Klein Schiermonnikoog

 • Wat is het?

  U heeft niet voor elk evenement een vergunning nodig. In bepaalde gevallen kunt u volstaan met het melden van het evenement. Dit geldt met name voor kleinschalige eendaagse evenementen zoals bijvoorbeeld een straatfeest of een barbecue.

  Als u zich houdt aan de spelregels hoeft u geen vergunning aan te vragen maar alleen het evenement melden.

  Zorg dat uw melding minimaal 10 werkdagen voor aanvang van uw kleine evenement bij de gemeente binnen is.

  U betaalt voor uw melding geen leges.

  Houd het terrein schoon! U draagt er zorg voor dat na beëindiging van de activiteiten de straat en de directe omgeving daarvan zo wordt schoongemaakt, dat verspreiding van zwerfvuil wordt voorkomen. Bij nalatigheid wordt het betreffende terrein op uw kosten tegen de geldende tarieven, door de gemeente schoon gemaakt.

  Spelregels Kleine Evenementen

  1. Meld minimaal tien werkdagen van te voren aan de gemeente dat u een klein evenement wilt houden. Een aanmeldingsformulier kunt u hieronder downloaden.
  2. Tijdens het evenement moet een contactpersoon telefonisch bereikbaar zijn.
  3. Bij meer dan 200 personen bij uw evenement is een vergunning nodig.
  4. Het evenement vindt plaats tussen 08.00 en 23.00 uur.
  5. U mag geen versterkte muziek ten gehore brengen.
  6. Het evenement mag niet plaatsvinden op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormen voor het verkeer en de hulpdiensten.
  7. Het evenement mag niet plaatsvinden in een natuurgebied.
  8. Slechts kleine objecten mogen worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m² per object.
  9. U informeert de buurt vooraf over uw evenement of plaatst uw evenement op de evenementenkalender.
  10. U moet direct na het evenement opruimen. De kosten voor het ophalen van achtergebleven vuil, worden verhaald op de organisator.

  Als u niet kunt voldoen aan de spelregels moet u een evenementenvergunning aanvragen!

  Op de naleving van de spelregels wordt toezicht gehouden. Als wordt geconstateerd dat de spelregels worden overtreden, kan hiertegen worden opgetreden en het evenement worden stilgelegd. Aanwijzingen van politie, brandweer en gemeente moeten altijd worden opgevolgd.

 • Direct regelen Schiermonnikoog