Leerlingenvervoer

 • Wat is het?

  Bezoekt uw kind een school voor (speciaal) basisonderwijs en staat de basisschool op minimaal vier kilometer van uw woning? Of bezoekt uw kind een school voor voortgezet speciaal onderwijs en staat deze school op minimaal zes kilometer afstand van uw woning? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de vervoerskosten. Dit geldt ook voor ouders van gehandicapte leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

  De hoogte van de vervoersvergoeding is afhankelijk van de afstand naar de school, de wijze van vervoer en het inkomen van de ouders. Er wordt rekening gehouden met de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling.

  U kunt de aanvraag voor de vergoeding van de vervoerskosten voor het schooljaar 2021-2022 tot uiterlijk 1 juni 2021 indienen. Gebruik hiervoor de aanvraag leerlingenvervoer.

 • Direct regelen Schiermonnikoog

  Online vergoeding aanvragen

  • Aanvraag voor schooljaar 2021-2022 indienen voor 1 juni 2021!

  Dagelijks vervoer van Lauwersoog naar Dokkum v.v.

  Kinderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog en na voltooiing van het basisonderwijs geen bij hun persoonlijke situatie aansluitend onderwijs kunnen volgen op Schiermonnikoog, en daarom zijn aangewezen op onderwijs aan de vaste wal (Dokkum), komen soms in aanmerking voor georganiseerd vervoer.

  Ouders dragen zelf  bij in de kosten van  deze vorm van vervoer.  De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald aan de hand van de werkelijke kosten van het openbaar vervoer.    

  vervoer Lauwersoog-Dokkum aanvragen

 • Hoe werkt het?

  U kunt leerlingenvervoer aanvragen als uw kind naar een van de onderstaande scholen gaat:

  • scholen voor basisonderwijs (BO)
  • scholen voor voortgezet onderwijs (VO)
  • speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
  • speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • andere scholen zoals ZMLK, ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten en meervoudig gehandicapten (mg)

  De gemeente kijkt hierbij naar de reisafstand die uw kind moet afleggen.

  Daarnaast is het mogelijk om leerlingenvervoer aan te vragen als:

  • Uw kind samen met een begeleider met het openbaar vervoer naar school reist. De afstand van huis naar school is hierbij niet van belang.

  Let op: Als uw kind met aangepast vervoer naar school reist, hoeft u geen leerlingenvervoer aan te vragen. Dit wordt namelijk al door de gemeente geregeld.

 • Wat moet ik doen?

  U dient een aanvraag in bij de gemeente. Doe dit vóór 1 juni. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • het soort vervoer
  • naam en plaats van de school
 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.