Milieustraat

  • Wat is het?

    Een milieustraat is een plek waar u uw afval naartoe kunt brengen. Milieustraten zijn bedoeld voor afval dat de gemeente niet huis-aan-huis bij u ophaalt. Zoals elektrische apparaten, grofvuil, bouw- en sloopafval en klein chemisch afval.

  • Wat moet ik doen?

    Lever uw afval gescheiden in bij de milieustraat.