Ontheffing rijverbod gehandicapten Schiermonnikoog

 • Wat is het?

  Schiermonnikoog is gesloten voor motorvoertuigen zoals auto’s, motoren, vrachtwagens, brommers en snorfietsen. In een aantal gevallen maakt de gemeente Schiermonnikoog een uitzondering op dit rijverbod.

  Dit verbod is ingesteld om te voorkomen dat de unieke natuurlijke - en cultuurhistorische waarden van Schiermonnikoog wordt aangetast door het gemotoriseerde verkeer. Deze waarden komen vooral tot uiting in het Nationaal Park Schiermonnikoog en in de beschermde dorpskern.

  Ons beleid is vastgelegd in de beleidsregels [link naar pdf] voor ontheffingen van het rijverbod voor motorvoertuigen op Schiermonnikoog.

  Ontheffing rijverbod voor gehandicapten

  We kunnen een uitzondering maken voor motorvoertuigen die nodig zijn voor vervoer van gehandicapte personen.

 • Direct regelen Schiermonnikoog

  Online vergunning aanvragen

  • Jaarontheffingen en eilanderontheffingen vraagt u aan via een formulier dat u kunt ophalen op het gemeentehuis of kunt aanvragen via 0519-535050 of postbus20@schiermonnikoog.nl
  • Na verzending van een aanvraag kunt u geen wijzigingen meer doorgeven. De aanvraag is dan definitief.

  Kosten

  De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing bedragen:

  • Gehandicapten ontheffing: € 31,15

  Naast de gemeentelijke kosten (leges) voor een ontheffing betaalt u ook voor het meenemen van uw voertuig op de veerboot. De prijzen vindt u op www.wpd.nl.

  Verwachte afhandeltijd

  • 3 werkdagen
 • Hoe werkt het?

  In de volgende gevallen kunnen wij een uitzondering maken voor motorvoertuigen die nodig zijn voor vervoer van gehandicapte personen: 

  • Alleen als er geen alternatief voorhanden is
  • Doktersverklaring of gehandicaptenparkeerkaart verplicht
  • Geldig voor de duur van uw bezoek

  Alternatief vervoer

  Op Schiermonnikoog rijden verschillende taxi’s die bagage en personen (ook met rolstoel) kunnen vervoeren.

  Strenge voorschriften

  U bent als bestuurder in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het inperken van de schadelijke gevolgen voor het autoluwe karakter van het eiland. Zo dient u de kortste route te rijden naar uw bestemming. Parkeren [link naar parkeerverbod] van de motorvoertuigen dient zoveel mogelijk uit het zicht te gebeuren.

  Een ontheffing verlenen doen we daarom alleen onder strenge voorschriften. De politie op het eiland controleert dagelijks de naleving van deze voorschriften. Ontheffingen van bestuurders die zich niet aan de voorschriften houden worden ingetrokken, u mag dan niet meer op het eiland rijden. Bovendien riskeert u een boete.

  Parkeerverbod

  Binnen de bebouwde kom geldt een parkeerverbod. Meer over parkeren op Schiermonnikoog leest u hier.

 • Wat moet ik doen?

  Vraag een tijdelijke ontheffing tot maximaal een maand aan via de knop ‘aanvraag’. Blijft u langer, vraag dan een formulier aan via de Publieksbalie van de gemeente Schiermonnikoog.

  Een doktersverklaring moet u digitaal toevoegen.

  Houd de gegevens van uw gehandicaptenparkeerkaart bij de hand.

  Wat u moet weten

  Wij verzoeken u de aanvraag zorgvuldig en zo volledig mogelijk in te vullen voordat u de ontheffing definitief aanvraagt. Na verzending van een aanvraag kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht. De aanvraag is dan definitief.

  Wij controleren met grote regelmaat of automatisch afgegeven ontheffingen aan de beleidsregels voldoen. Mochten er twijfels zijn dan nemen wij contact met u op. Wanneer u niet aan de beleidsregels blijkt te voldoen wordt uw ontheffing ingetrokken. Hiervan wordt u op de hoogte gesteld.

 • Wat heb ik nodig?

  Wilt u gebruikmaken van een gehandicaptenontheffing, dan dient u een doktersverklaring of de gegevens van uw gehandicaptenparkeerkaart toe te voegen.

 • Hoe lang duurt het?

  De ontheffing dient u uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de dag waarvoor de ontheffing moet gelden aan te vragen. Afwijking van de indieningstermijn wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan.