Ontheffing rijverbod inwoner van Schiermonnikoog

 • Wat is het?

  Schiermonnikoog is gesloten voor motorvoertuigen zoals auto’s, motoren, vrachtwagens, brommers en snorfietsen. In een aantal gevallen maakt de gemeente Schiermonnikoog een uitzondering op dit rijverbod.

  Dit verbod is ingesteld om te voorkomen dat de unieke natuurlijke - en cultuurhistorische waarden van Schiermonnikoog wordt aangetast door het gemotoriseerde verkeer. Deze waarden komen vooral tot uiting in het Nationaal Park Schiermonnikoog en in de beschermde dorpskern.

  Inwoner van Schiermonnikoog

  Als bewoner van Schiermonnikoog kunt u voor één motorvoertuig per adres een ontheffing van het rijverbod krijgen. Wij kunnen een uitzondering maken voor bedrijfswagens van eilander bedrijven. Neem hiervoor contact op met de publieksbalie van de gemeente.

  Strandontheffing

  Voor inwoners van Schiermonnikoog is het toegestaan om met een motorvoertuig langs de kustlijn van het Noordzeestrand te rijden. Hiervoor moet het voertuig allereerst een eilander rijontheffing hebben. Meer informatie vindt u hier.

 • Direct regelen Schiermonnikoog

  Aanvraagformulier

  Kosten

  De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing bedragen:

  • Eilander ontheffing: €31,15

  Naast de gemeentelijke kosten (leges) voor een ontheffing betaalt u ook voor het meenemen van uw voertuig op de veerboot. De prijzen vindt u op www.wpd.nl.

  Verwachte afhandeltijd

  3 werkdagen

 • Hoe werkt het?

  Voor het aanvragen van een ontheffing voor inwoners van Schiermonnikoog gelden de volgende voorwaarden:

  • U woont op Schiermonnikoog en staat ingeschreven bij de gemeente Schiermonnikoog
  • Geldig voor onbepaalde tijd
  • Kentekengebonden
  • Beschikbaar voor één motorvoertuig per adres (met uitzondering van eilander bedrijfsvoertuigen)

   U kunt bij uw aanvraag aangeven of u ook een ontheffing voor rijden op het strand wilt.

  Parkeerverbod

  Binnen de bebouwde kom geldt een parkeerverbod.

 • Wat moet ik doen?

  Vraag een aanvraagformulier aan via de Publieksbalie van de gemeente Schiermonnikoog. U kunt hierbij aangeven of u ook een strandontheffing wilt voor het voertuig.

  Wat u moet weten

  Wij verzoeken u de aanvraag zorgvuldig en zo volledig mogelijk in te vullen voordat u de ontheffing definitief aanvraagt. Na verzending van een aanvraag kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht. De aanvraag is dan definitief.

 • Hoe lang duurt het?

  De ontheffing dient u uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de dag waarvoor de ontheffing moet gelden aan te vragen. Afwijking van de indieningstermijn wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan.