Ontheffing rijverbod strandrijden Schiermonnikoog

 • Wat is het?

  Voor inwoners van Schiermonnikoog is het toegestaan om met een motorvoertuig langs de kustlijn van het Noordzeestrand te rijden. Hiervoor moet het voertuig allereerst een eilander rijontheffing hebben. Daarnaast is ook een strandontheffing nodig.

  Voor het rijden op het strand zijn bijzondere (gedrags-)regels opgesteld, mede omdat ons strand is gelegen in Natura2000 gebied en de status Nationaal Park heeft.

  Geen tijdelijke ontheffingen

  De gemeente geeft geen tijdelijke ontheffingen af voor rijden op het strand. Ook niet voor speciale gelegenheden zoals bruiloften. Hier is alternatief vervoer voor aanwezig.

 • Direct regelen Schiermonnikoog

  Een strandontheffing vraagt u aan via een formulier dat u kunt ophalen op het gemeentehuis of kunt aanvragen via 0519-535050 of postbus20@schiermonnikoog.nl.

  U kunt een strandontheffing aanvragen bij uw ontheffing voor het rijden op Schiermonnikoog.

  Kosten

  De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing bedragen:

  • Eilander ontheffing: € 31,15
  • Naast de gemeentelijke kosten (leges) voor een ontheffing betaalt u ook voor het meenemen van uw voertuig op de veerboot. De prijzen vindt u op www.wpd.nl.

  Verwachte afhandeltijd

  • 3 werkdagen
 • Hoe werkt het?

  Voor het aanvragen van een ontheffing voor inwoners van Schiermonnikoog gelden de volgende voorwaarden:

  • U woont op Schiermonnikoog en staat ingeschreven bij de gemeente Schiermonnikoog
  • Geldig voor onbepaalde tijd
  • Kentekengebonden
  • Beschikbaar voor één motorvoertuig per adres
  • U houdt zich aan de voorwaarden die gelden voor rijden op het strand, deze kunnen tussentijds wijzigen. U krijgt hiervan dan bericht.

   

  U kunt een strandontheffing aanvragen bij uw ontheffing voor het rijden op Schiermonnikoog.

  U kunt ook apart een strandontheffing aanvragen.

 • Wat moet ik doen?

  Vraag een aanvraagformulier aan via de Publieksbalie van de gemeente Schiermonnikoog.

  U kunt een strandontheffing direct regelen bij de aanvraag van uw ontheffing voor het rijden op Schiermonnikoog.

 • Hoe lang duurt het?

  De ontheffing dient u uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de dag waarvoor de ontheffing moet gelden aan te vragen. Afwijking van de indieningstermijn wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan.