Regeling regentonnen en compostvaten Schiermonnikoog

 • Wat is het?

  Met de regeling regentonnen en compostvaten wil de gemeente bewoners en gasten stimuleren om bewuster om te gaan met water en groenafval.

  Wanneer u regenwater opvangt in een regenton, creëert u in eigen tuin wateropslag. Dit bespaart kostbaar drinkwater omdat planten en dieren kunnen drinken van gezond en gratis hemelwater. Bovendien komt het water dat u opvangt niet extra in het riool terecht en hoeft dus niet meer onnodig gezuiverd te worden.

  Door het gebruik van een compostvat kan organisch restafval uit tuin en keuken, na composteren, teruggebracht worden in de bodem. Zo sluiten we kringlopen en verhogen we de kwaliteit van de bodem en het bodemleven. Zelf composteren is goed voor het milieu als u het op de juiste manier doet. U bespaart energie omdat het afval niet vervoerd en bewerkt hoeft te worden.

  Regentonnen en compostvaten vindt u bij diverse leveranciers. Zo kunt u een ton of vat naar eigen smaak aanschaffen. De gemeente Schiermonnikoog en de firma Wildkamp BV hebben daarnaast een aantrekkelijk voordeelpakket samengesteld. Meer informatie over deze aanbieding vindt u hier.

 • Direct regelen Schiermonnikoog

 • Hoe werkt het?

  • U koopt een regenton of compostvat naar keuze.
  • U stuurt een kopie van het betalingsbewijs met het teruggaveformulier naar de gemeente Schiermonnikoog.
  • De gemeente Schiermonnikoog toetst of uw betalingsbewijs aan de voorwaarden voldoet en verschaft u de subsidie.
 • Wat moet ik doen?

  Voor deze subsidieregeling gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:   

  • U bent eigenaar van een (recreatie)woning in de gemeente Schiermonnikoog of een huurder met toestemming van de eigenaar van de woning voor het plaatsen van een ton of vat, of een aanvrager namens een stichting of vereniging.
  • De korting wordt slechts éénmaal per huishouden verstrekt, met een maximum van €75,00.
  • Per huishouden kunt u maximaal twee regentonnen en één compostvat aanschaffen.
  • De aangeschafte regenton of compostvat dient op het aangegeven adres te worden geïnstalleerd.
  • De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de aanschafwaarde met een maximum van €25,00 per vat of ton.
  • Door het college van burgemeester en wethouders wordt een register bijgehouden van de op grond van deze subsidieregeling verleende subsidies.
  • De gemeente heeft een totaalbudget voor het verstrekken van de subsidies. De subsidieaanvragen worden op volgorde van indienen behandeld totdat het budget op is.

 • Hoe lang duurt het?

  Koopt u zelf een ton naar keuze? Houd rekening met een behandeltermijn van enkele weken na ontvangst van het teruggaveformulier door de gemeente Schiermonnikoog

  Koopt u een voordeelpakket via de gemeente? Zodra er voldoende bestellingen zijn binnengekomen, verstuurt Wildkamp BV een pallet naar de gemeente Schiermonnikoog. U ontvangt van Wildkamp BV een bericht dat u de ton kunt ophalen bij de gemeente Schiermonnikoog. Het kan dus gebeuren dat u even moet wachten tot de ton of het vat op het eiland is.

  De gemeente heeft een totaalbudget voor het verstrekken van de subsidies. De subsidieaanvragen worden op volgorde van indienen behandeld totdat het budget op is.

 • Meer informatie

  De volledige subsidieregeling leest u hier.