Tijdelijke ontheffing rijverbod particulieren Schiermonnikoog

 • Wat is het?

  Het meebrengen van een auto, motor, brommer of snorfiets naar Schiermonnikoog is niet toegestaan. U heeft hiervoor een tijdelijke ontheffing nodig die wij alleen bij uitzondering afgeven. Voor het meebrengen van een motorvoertuig heeft u een tijdelijke ontheffing nodig die wij alleen bij uitzondering afgeven. Maak zo mogelijk gebruik van alternatieven.

 • Direct regelen Schiermonnikoog

  Lees eerst alle informatie hiernaast en vraag dan uw ontheffing aan.

  Kosten

  De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing bedragen:

  • Tijdelijke ontheffing: € 31,80 (2021)

  Naast de gemeentelijke kosten (leges) voor een ontheffing betaalt u ook voor het meenemen van uw voertuig op de veerboot. De prijzen vindt u op www.wpd.nl.

  Verwachte afhandeltijd

  3 werkdagen

 • Hoe werkt het?

  Voor een tijdelijke ontheffing geldt het volgende:

  • Alleen als er geen alternatief vervoer voorhanden is
  • Het voertuig is één tot enkele dagen (maximaal 10 dagen) nodig
  • Uw voertuig voldoet aan onze grenzen voor gewicht en afmetingen (geen vrachtverkeer of zwaar voertuig). Voor gewicht en afmetingen van vrachtwagens en andere (zware) voertuigen, klikt u hier.

  U vraagt hieronder uw ontheffing aan.

  Kortste route

  U bent als bestuurder in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het inperken van de schadelijke gevolgen voor het autoluwe karakter van het eiland. Zo dient u de kortste route te rijden naar uw bestemming. Afwijken van de route is niet toegestaan.

  Controle

  Wij controleren met grote regelmaat of automatisch afgegeven ontheffingen aan de beleidsregels voldoen. Mochten er twijfels zijn dan nemen wij contact met u op. Wanneer u niet aan de beleidsregels blijkt te voldoen wordt uw ontheffing ingetrokken. Hiervan wordt u op de hoogte gesteld.

  Handhaving

  De politie op het eiland controleert dagelijks de naleving van onze bovenstaande voorschriften. Op grond van de Wegenverkeerswet kunnen ontheffingen worden ingetrokken als een bestuurder zich niet aan bovenstaande voorschriften houdt of als wordt geconstateerd dat een ontheffing op grond van onjuist verstrekte informatie is afgegeven.

  Jaarontheffing

  Bent u voor werkzaamheden vaker dan tien keer op Schiermonnikoog, dan kunt u een jaarontheffing aanvragen via de Publieksbalie van de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  Vraag hieronder een tijdelijke ontheffing aan.

  Tijdelijke ontheffing rijverbod particulieren

  Na verzending van een aanvraag kunt u geen wijzigingen meer doorgeven. De aanvraag is dan definitief.

  Heeft u toch een andere ontheffing van het rijverbod nodig (bijvoorbeeld voor bedirjven)? Kijk dan op de overzichtspagina verkeer en vervoer.

 • Hoe lang duurt het?

  De ontheffing dient u uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de dag waarvoor de ontheffing moet gelden aan te vragen. Afwijking van de indieningstermijn wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan.