Tijdelijke ontheffing rijverbod Schiermonnikoog

 • Wat is het?

  Schiermonnikoog is gesloten voor motorvoertuigen zoals auto’s, motoren, vrachtwagens, brommers en snorfietsen. In een aantal gevallen maakt de gemeente Schiermonnikoog een uitzondering op dit rijverbod.

  Dit verbod is ingesteld om te voorkomen dat de unieke natuurlijke - en cultuurhistorische waarden van Schiermonnikoog wordt aangetast door het gemotoriseerde verkeer. Deze waarden komen vooral tot uiting in het Nationaal Park Schiermonnikoog en in de beschermde dorpskern.

  Tijdelijke ontheffing rijverbod (bijvoorbeeld specifiek (bouw)vervoer)

  We kunnen een uitzondering maken voor motorvoertuigen die specifiek zijn ingericht voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden zoals service, storingen, installatie, inrichting, bouwen of radio / film opnamen. Vrachtwagens dienen te voldoen aan strikte eisen m.b.t. gewicht en lengte. Lees altijd eerst de voorwaarden hieronder.

 • Direct regelen Schiermonnikoog

  Lees altijd eerst de voorwaarden hiernaast!

  Online ontheffing aanvragen

  Jaarontheffingen vraagt u aan via een formulier dat u kunt ophalen op het gemeentehuis of kunt aanvragen via 0519-535050 of postbus20@schiermonnikoog.nl

  Na verzending van een aanvraag kunt u geen wijzigingen meer doorgeven. De aanvraag is dan definitief.

  Kosten

  De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing bedragen:

  • Tijdelijke ontheffing: € 31,15
  • Jaarontheffing bedrijven: € 313,15

  Naast de gemeentelijke kosten (leges) voor een ontheffing betaalt u ook voor het meenemen van uw voertuig op de veerboot. De prijzen vindt u op www.wpd.nl.

  Verwachte afhandeltijd

  • 3 werkdagen
 • Hoe werkt het?

  Er zijn twee mogelijkheden voor motorvoertuigen die nodig zijn voor service, storingen, installatie, inrichting, bouwen of radio / film opnamen:

  Tijdelijke ontheffing:

  • Alleen als er geen alternatief vervoer voorhanden is (zie ook hieronder)
  • Het voertuig is één tot enkele dagen (maximaal 10 dagen) nodig

  Jaarontheffing:

  • Alleen als er geen alternatief voorhanden is
  • Het voertuig is gedurende het jaar meerdere keren nodig op Schiermonnikoog

  Speciale eisen voor vrachtwagens

  De wegen op Schiermonnikoog zijn niet berekend op zware voertuigen. Bovendien tasten grote voertuigen het karakter van het beschermde dorpsgezicht aan. Daarom zijn grenzen gesteld aan gewicht en aan afmetingen.

  • maximale wieldruk 5 ton, maximale asdruk 10 ton, maximaal totaalgewicht voertuig 25 ton.
  • in de bebouwde kom zijn vrachtwagentrekkers met opleggers niet toegestaan.
  • maximale lengte van een samenstel van voertuigen in de bebouwde kom is 16 meter.

  Voor het meenemen van een vrachtwagen vraagt u een tijdelijke ontheffing aan. Dit kan via onze website bij de link onder direct regelen.

  Bent u voor werkzaamheden vaker op Schiermonnikoog, dan kunt u een jaarontheffing aanvragen via de Publieksbalie van de gemeente.

  Geen ontheffing voor het vervoer van gasten en bagage

  Voor het vervoer van gasten en bagage zijn voldoende alternatieven. Op de Veerdam staan bussen en taxi's klaar om u te vervoeren naar uw vakantiebestemming. Ook is het mogelijk om een fiets te huren. Heeft u wat meer bagage of grotere goederen dan, kunt u gebruik maken van het transportbedrijf op Schiermonnikoog of van een transportbedrijf uit Lauwersoog. Overigens bezorgen ook de reguliere postbedrijven op het eiland, hoewel daar soms meerkosten voor worden gerekend. Voor deze doeleinden worden dan ook geen ontheffingen verleend.

  Strenge voorschriften

  U bent als bestuurder in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het inperken van de schadelijke gevolgen voor het autoluwe karakter van het eiland. Zo dient u de kortste route te rijden naar uw bestemming. Parkeren [link naar parkeerverbod] van de motorvoertuigen dient zoveel mogelijk uit het zicht te gebeuren.

  Een ontheffing verlenen doen we daarom alleen onder strenge voorschriften. De politie op het eiland controleert dagelijks de naleving van deze voorschriften. Ontheffingen van bestuurders die zich niet aan de voorschriften houden worden ingetrokken, u mag dan niet meer op het eiland rijden. Bovendien riskeert u een boete.

  Parkeerverbod

  Binnen de bebouwde kom geldt een parkeerverbod. Meer over parkeren op Schiermonnikoog leest u hier.

 • Wat moet ik doen?

  • Vraag een tijdelijke ontheffing aan via de knop ‘online ontheffing aanvragen’.
  • Vraag een jaarontheffing voor bedrijven aan via de Publieksbalie van de gemeente Schiermonnikoog.

  Wat u moet weten

  Wij verzoeken u de aanvraag zorgvuldig en zo volledig mogelijk in te vullen voordat u de ontheffing definitief aanvraagt. Na verzending van een aanvraag kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht. De aanvraag is dan definitief.

  Wij controleren met grote regelmaat of automatisch afgegeven ontheffingen aan de beleidsregels voldoen. Mochten er twijfels zijn dan nemen wij contact met u op. Wanneer u niet aan de beleidsregels blijkt te voldoen wordt uw ontheffing ingetrokken. Hiervan wordt u op de hoogte gesteld.

 • Hoe lang duurt het?

  De ontheffing dient u uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de dag waarvoor de ontheffing moet gelden aan te vragen. Afwijking van de indieningstermijn wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan.