Tijdelijke ontheffing rijverbod zwaar verkeer Schiermonnikoog

 • Wat is het?

  Het meebrengen van motorvoertuigen naar Schiermonnikoog is niet toegestaan. Daarnaast zijn de wegen op Schiermonnikoog niet berekend op zware voertuigen. Bovendien tasten grote voertuigen het karakter van het beschermde dorpsgezicht aan. Daarom zijn grenzen gesteld aan gewicht en aan afmetingen.

  Voor het meebrengen van een motorvoertuig heeft u een tijdelijke ontheffing nodig die wij alleen bij uitzondering afgeven. Maak zo mogelijk gebruik van alternatieven.

  Speciale eisen voor vrachtwagens
  • maximale wieldruk 5 ton, maximale asdruk 10 ton, maximaal totaalgewicht voertuig 25 ton.
  • in de bebouwde kom zijn vrachtwagentrekkers met opleggers niet toegestaan.
  • maximale lengte van een samenstel van voertuigen in de bebouwde kom is 16 meter.
 • Direct regelen Schiermonnikoog

  Lees eerst alle informatie hiernaast en vraag dan uw ontheffing aan.

  Kosten

  De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing bedragen:

  • Tijdelijke ontheffing: € 31,15 (2020)

  Naast de gemeentelijke kosten (leges) voor een ontheffing betaalt u ook voor het meenemen van uw voertuig op de veerboot. De prijzen vindt u op www.wpd.nl.

  Verwachte afhandeltijd

  3 werkdagen

 • Hoe werkt het?

  Voor een tijdelijke ontheffing geldt het volgende:

  • Alleen als er geen alternatief vervoer voorhanden is
  • Het voertuig is één tot enkele dagen (maximaal 10 werkdagen) nodig
  • Uw voertuig voldoet onze grenzen voor gewicht en afmetingen (zie hierboven)

  U vraagt hieronder uw ontheffing aan.

  Kortste route

  U bent als bestuurder in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het inperken van de schadelijke gevolgen voor het autoluwe karakter van het eiland. Zo dient u de kortste route te rijden naar uw bestemming. Afwijken van de route is niet toegestaan.

  Controle

  Wij controleren met grote regelmaat of automatisch afgegeven ontheffingen aan de beleidsregels voldoen. Mochten er twijfels zijn dan nemen wij contact met u op. Wanneer u niet aan de beleidsregels blijkt te voldoen wordt uw ontheffing ingetrokken. Hiervan wordt u op de hoogte gesteld.

  Handhaving

  De politie op het eiland controleert dagelijks de naleving van onze bovenstaande voorschriften. Op grond van de Wegenverkeerswet kunnen ontheffingen worden ingetrokken als een bestuurder zich niet aan bovenstaande voorschriften houdt of als wordt geconstateerd dat een ontheffing op grond van onjuist verstrekte informatie is afgegeven.

  Jaarontheffing

  Bent u voor werkzaamheden vaker dan tien keer op Schiermonnikoog, dan kunt u een jaarontheffing aanvragen via de Publieksbalie van de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  Vraag hieronder een tijdelijke ontheffing aan.

  Tijdelijke ontheffing vrachtverkeer

  Na verzending van een aanvraag kunt u geen wijzigingen meer doorgeven. De aanvraag is dan definitief.

 • Hoe lang duurt het?

  De ontheffing dient u uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de dag waarvoor de ontheffing moet gelden aan te vragen. Afwijking van de indieningstermijn wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan.