Vliegen met een drone op Schiermonnikoog

 • Wat is het?

  Op Schiermonnikoog hebben we liever niet dat u met een drone vliegt. Drones passen niet in het natuurgebied en verstoren de rust die wij en onze gasten waarderen. Daarnaast is het verstoren (laten opvliegen) van vogels en andere dieren strafbaar. Ook mag u niet vliegen in de no-fly zone. Dit betreft een groot deel van Schiermonnikoog. Vliegt u toch met een drone? Houd u dan aan de regels.

 • Direct regelen Schiermonnikoog

  Een overtreding melden bij de politie: 0900-8844.

  Regels downloaden

 • Hoe werkt het?

  Voor drones geldt landelijke regelgeving. U mag als particulier in beperkte mate vliegen met een drone, als u zich aan de regels houdt.  Voor beroepsmatig vliegen met drones gelden andere regels.

  Regels in het kort
  • In verband met de veiligheid geldt voor een groot gebied boven Schiermonnikoog een no-fly zone waar u niet mag vliegen. Deze zone omvat de dijk, polder, dorp, bossen, Berkenplas, Pr. Bernhardweg en een flink deel van de kwelder. Het betreft een cirkel van 3 kilometer om de helikopterhaven.
  • Tussen de strandovergang Badweg en strandovergang Jacobspad bevindt zich het activiteitenstrand. Hier zijn veel grote vliegers en kites te vinden. Vliegen met een drone kan gevaar voor botsingen met zich meebrengen
  • U mag niet boven aaneengesloten bebouwing of mensenmenigten vliegen. Vlieg dus niet boven mensen, huizen en andere gebouwen;
  • Het opzettelijk verstoren van dieren en nesten van dieren is strafbaar. Denk met name aan het broedseizoen, hoogwatervluchtplaatsen bij zee en ganzenfoerageergebieden in de polder;
  • Als u foto’s en video-opnames maakt met uw drone, moet u zich houden aan de privacywetgeving. Meer over dit onderwerp leest u in de Handleiding drones en privacy.
  • U moet uw drone altijd kunnen zien;
  • U mag niet in het donker vliegen;
  • Vlieg niet hoger dan 120 meter boven grond of water;
  • Een drone waar u recreatief mee vliegt mag niet zwaarder zijn dan 25 kilo. Dit gaat binnenkort veranderen. Dan geldt mogelijk een maximumgewicht van 4 kilo voor particulier gebruik;
  • Een overzicht van alle regels voor hobby drone-piloten staat in de Regeling Modelvliegen.
  • Als u uw drone gebruikt om geld te verdienen, gelden de regels voor zakelijk (beroepsmatig) gebruik. Met deze regels wil de overheid ervoor zorgen dat de vluchten zo veilig mogelijk verlopen. Voor zakelijk vliegen moet u een vergunning aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.