Ruimtelijke plannen Schiermonnikoog

Hieronder vindt u het

  • Structuurplan Schiermonnikoog (2005)
  • het bestemmingsplan Buitengebied (vastgesteld 22 maart 2016)
  • het ontwerp-bestemmingsplan Reeweg 9.

Meer informatie over bestemmingsplannen van Schiermonnikoog kunt u hier vinden.

ALs u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente.