Verkeer en vervoer

Vervoer op en naar Schiermonnikoog

Motorvoertuigen

  • Schiermonnikoog is gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit verbod is ingesteld om te voorkomen dat de unieke natuurlijke - en cultuurhistorische waarden van Schiermonnikoog wordt aangetast. Deze waarden komen vooral tot uiting in het Nationaal Park Schiermonnikoog en in de beschermde dorpskern. Onder bepaalde voorwaarden mogen motorvoertuigen met een ontheffing wel op het eiland rijden.

Openbaar vervoer

  • De gemeente Schiermonnikoog streeft naar het behoud van een volwaardig openbaar vervoerssysteem waarbij bussen en boten op elkaar aansluiten. Sinds 2013 rijden er elektrische bussen op Schiermonnikoog. Kijk voor meer informatie over busvervoer op Schiermonnikoog op http://www.openbaarvervoerschiermonnikoog.nl/

Veerdienst Lauwersoog Schiermonnikoog v.v.

  • De gemeente behartigt de belangen van haar inwoners en toeristen voor wat betreft dienstregeling, tariefstructuur en serviceniveau. De gemeente streeft bij het verlenen van een langdurige concessie naar een transparante financiĆ«le bedrijfsvoering van de veerdienst. Kijk voor de veerdienst naar Schiermonnikoog op https://www.wpd.nl/schiermonnikoog/