Gemeente Schiermonnikoog heeft zich kortgeleden aangesloten bij de landelijke Stichting Steenbreek. We delen de missie om de negatieve gevolgen van verstening in de openbare ruimte en ook op privé-grond tegen te gaan. Steenbreek past goed bij het behouden en versterken van het groene karakter van het dorp. De positieve gevolgen van vergroening worden steeds belangrijker. Denk hierbij aan herstel van biodiversiteit en maatregelen om droogte of wateroverlast ten gevolge van klimaatverandering te beperken. Dit past binnen onze doelstelling als SDG-gemeente (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen).

Meer groen

Meer groen betekent een gezonder leven. Door de toename van verstening is er nog maar weinig ruimte voor de natuur. Wanneer er geen bloemen groeien, komen er geen insecten en kunnen (wilde) bijen hun noodzakelijk werk niet doen. Verstening heeft ook een negatief effect op veel vogelsoorten en vleermuizen. In een stenen omgeving vind je weinig tot geen leven, zeker niet onder de tegels. Terwijl in de groene ruimte zeker de helft van de aanwezige soorten onder de grond leeft. De bodem is de basis van elke levende tuin, waarin ook het water goed wordt opgenomen.

Tijd voor actie

Ondanks alle maatregelen die de gemeente in de openbare ruimte uitvoert, is de hulp van alle inwoners nodig. Zo’n 70-80% van de buitenruimte in het dorp is in bezit van bedrijven en particulieren, dus samen kunnen we een groot verschil maken. Met als bijkomend voordeel dat met meer groen het regenwater weer goed in de bodem kan zakken, riolen minder belast worden, de temperatuur in het dorp wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, mensen zich prettiger en gezonder voelen.

Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving op Schiermonnikoog! Kijk voor meer informatie over de landelijke Steenbreekmissie op Steenbreek.nl(externe link)