Vandaag brachten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een bezoek aan Schiermonnikoog. Ons eiland vormde het sluitstuk van een streekbezoek aan de Waddeneilanden. Het bezoek stond in het teken van de leefbaarheid op de eilanden en de complexiteit van de vraagstukken waar de eilandgemeenschappen voor staan.

Het Koninklijk Paar landde rond 14.00 uur met een helikopter op Schiermonnikoog, waar burgemeester Ineke van Gent en kinderburgemeester Annelie Visser hen welkom heetten.

Bij Maatschap Holwerda-Van der Bijl werd het Koningspaar begroet door verschillende kinderen én pony’s. Binnen spraken de Koning en Koningin met de melkveehouders van het eiland over onder andere de zuivelcoöperatie die de boeren begonnen zijn.

De koning en koningin bij twee meisjes op een pony
De koning, koningin, burgemeester, cvdk en boeren van Schiermonnikoog aan tafel in een stal met koeien

Bij de ambulancepost sprak het Koninklijk Paar met verschillende zorgmedewerkers over de uitdagingen en dilemma’s op het gebied van zorg op een klein eiland. Tijdens het gesprek bleek eens te meer dat er veel taken zijn en dat mensen vaak verschillende petten op moeten hebben om het eiland draaiend te houden.

De koning en koningin in de garage van de ambulance

Na de ambulance wandelde het Koninklijk Paar naar het klooster, waar zij in de kapel spraken met de broeders.

Het Koninklijk Paar buiten voor het klooster bij de monniken

Schiermonnikogers waren massaal uitgelopen om de koning te begroeten in het centrum van het dorp. Honderden eilanders en gasten verwelkomden het Koninklijk Paar langs de Nieuwestreek en op de kruising met de Middenstreek. De koning en koningin namen de tijd om te groeten, hier en daar een hand te geven of een tekening in ontvangst te nemen.

Het Koninklijk Paar loopt door een volle straat vol mensen, achter dranghekken.

Daarna bezochten ze de supermarkt en kregen een rondleiding van de familie Brunekreef.

Het Koningspaar met familie Brunekreef en burgemeester Van Gent in de supermarkt

In Hotel van der Werff bedankten de koning en koningin iedereen bij wie ze op bezoek waren geweest. Rond 16.40 uur vertrokken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima weer naar de helikopter. Dit was ook het einde van het streekbezoek aan De Waddeneilanden.

Burgemeester Van Gent neemt afscheid van het Koninklijk Paar. Op de achtergrond staat de helikopter.

Op https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2023/Mei_2023/Live_streekbezoek_koninklijk_paar_Waddeneilanden(externe link) vindt u een live-verslag van het gehele streekbezoek en op https://www.fryslan.frl/streekbezoek(externe link) vindt u een fotoverslag.