In de nieuwsbrief van 6 januari staan verschillende subsidieregelingen. Hieronder staat waar u meer informatie vindt over de verschillende regelingen. 

Wijziging in ISDE subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen

De Landelijke subsidieregeling voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers (ISDE)  is per 1 januari 2023 gewijzigd. De regeling is vanaf 2023 voor meer mensen bereikbaar. Een aantal wijzigingen zijn:

  • U kunt nu ook subsidie aanvragen als u één isolatiemaatregel hebt genomen.
  • U kunt nu subsidie aanvragen voor een elektrische kookvoorziening, Dat is een vast subsidiebedrag van €400,-.
  • U heeft nu 24 maanden de tijd om de subsidieaanvraag te doen, nadat u de maatregel hebt laten uitvoeren.

Voor meer wijzigingen en alle voorwaarden van de ISDE-subsidie kunt u terecht op de website van het Duurzaam Bouwloket. Het Duurzaam Bouwloket is de onafhankelijk expert op het gebied van verduurzaming van woningen. 

Duurzaam Bouwloket(externe link)

Eenmalige subsidie voor stichtingen en verenigingen

Vanaf 16 januari 2023 gaat de eenmalige subsidieregeling ‘Mienskip en Bedriuw yn ferbining’ open. Stichtingen en verenigingen die samen met lokale ondernemers meerdere gezamenlijke activiteiten organiseren, kunnen deze subsidie aanvragen. Om inwoners en lokale ondernemers dichter bij elkaar te brengen, stelt de provincie Fryslân 5000 euro per initiatief beschikbaar.

Regeling mienskipenbedriuwynferbining(externe link)

Subsidie voor Initiatieven vieren van vrijheid

Provincie Fryslân stelt extra subsidie beschikbaar voor het vieren van de vrijheid. Mienskipsinitiatieven die bijdragen aan het vergroten van de bewustwording van vrijheid komen hiervoor in aanmerking. U kunt hierbij denken aan activiteiten zoals 4 mei herdenkingen, 5 mei vieringen, Keti Koti enzovoort. Om in aanmerking te komen voor de subsidie is het wel van belang dat het evenement of de activiteit nog niet eerder georganiseerd is. Of de subsidie kan worden ingezet voor een extra plus op jaarlijkse, reguliere activiteiten.

De plannen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria; vergroten van bewustwording vrijheid, draagvlak, samenwerking, betrokkenheid jeugd en duurzaamheid. Voor elk criteria zijn maximaal 5 punten te behalen. Wanneer er niet minimaal 3 punten op het criterium vrijheid word gescoord, komt het plan niet voor deze subsidie in aanmerking.

Er is voor Friesland in totaal € 75.000,00 beschikbaar gesteld. Per initiatief kan er maximaal € 5000,- worden aangevraagd. De hoogte van de subsidie bedraagt echter nooit meer dan 40% van de subsidiabele kosten.

Deze subsidie kan tussen 16 januari en 2 februari 2023 (17.00 uur) worden aangevraagd via het Iepen Mienskipsfûns.

Iepen Mienskipfûns Wadden(externe link)