Werken met en voor de jongeren van Schiermonnikoog? 

Wij hebben een vacature voor een

jeugd- en jongerenwerker
voor 18 uur per week

Jij draagt bij aan een omgeving waarin jongeren gezond, kansrijk en veilig opgroeien. Je ontwikkelt, organiseert en voert activiteiten uit, samen met de jeugd en jongeren. Denk bijvoorbeeld aan uitwisselingen naar de wal. Ook verzamel je de wensen, behoeften, zorgen en ambities van de jongeren samen met de beleidsmedewerker jeugd en adviseer je het college en de gemeenteraad. Je ondersteunt bijvoorbeeld bij het opzetten van een jeugdraad. Samen met de buurtsportcoördinator werk je aan ouderbetrokkenheid bij activiteiten. Je onderhoudt contact met het onderwijs, de zorg en het veiligheidsdomein. Je trekt op met de jongerenwerkers van de andere Waddeneilanden en participeert in relevante overleggen. 

Je doelgroep is de eilander jeugd van 12 tot 30 jaar. Je staat ook in verbinding met eilander jongeren die aan de wal wonen, werken of studeren. Daarnaast heb je ook contact met de jongere doelgroep in samenwerking met de coördinator van Lytje Willem (recreatiewerk en kinderwerk). Het is voor deze functie geen vereiste om op het eiland te wonen. 

Kijk voor de volledige vacaturetekst op werken bij de gemeente.