Voor de zomer konden alle inwoners van de wijk Nieuw Dokkum zich laten informeren over de voortgang van het PAW-traject. Inwoners hadden verschillende vragen over het project. De vragen en de antwoorden zijn nu gebundeld en terug te lezen op onze website: Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW) | Gemeente Schiermonnikoog

Tijdens de bijeenkomsten gaf Ekwadraat uitleg over de opstart en voortgang van het PAW-traject. Hierbij is vooral ingegaan op de plannen voor de komende maanden, tot eind 2022. Dit is de opstartfase. Ook liet Ekwadraat de langere termijn planning zien. Dit deel van de presentatie is gepresenteerd tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 juli en kunt u via onze website terugkijken: Raadsvergadering 12 juli 2022(externe link). Kijk bij agendapunt 5.1.

We zijn met bewoners in gesprek over hoe ze mee kunnen doen (participatie) en hoe we met hen in gesprek kunnen blijven (communicatie). Bewoners kunnen bijvoorbeeld meedoen aan één van de werkgroepen. Deze werkgroepen gaan invulling geven aan onderwerpen als isolatie, techniek en participatie & communicatie.

Laatste nieuws over duurzaam Schiermonnikoog