Schiermonnikoog krijgt een nieuwe school voor alle jeugd van 0-16 jaar. Leerlingen krijgen zo hoogstaand onderwijs op het eiland en kunnen tot hun 16e jaar een doorlopende leerlijn volgen. Op die manier kunnen leerkrachten hen beter bijstaan in hun ontwikkeling. De scholen werken op dit moment al op meerdere gebieden samen. In het nieuwe schoolgebouw is ook ruimte voor volwassenonderwijs van de Schier Academy. Afgelopen woensdag 14 februari stelde aannemer Jan Overdijk van Friso Bouwgroep zich voor aan buurtbewoners, docenten, ouders en andere geïnteresseerden.  

Vanaf medio maart richt de aannemer de bouwplaats in. Naar verwachting start de bouw van het Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC) in mei. De school opent in het voorjaar van 2025 de deuren. 
Aan de hand van enkele plattegronden gaf aannemer Overdijk uitleg over de inrichting van het bouwterrein. Na afloop van de presentatie was er gelegenheid voor vragen. Deze gingen onder andere over de beschikbaarheid van de gymzaal tijdens de bouw en tijdelijke parkeervoorzieningen. We zullen u hierover binnenkort informeren.

Het gebouw is vrijwel energieneutraal en wordt zo duurzaam mogelijk gebouwd. Een voorbeeld hiervan is dat de nieuwe school als een warme jas om de oude gymzaal wordt gebouwd. Ook de gymzaal krijgt een opknapbeurt. Tijdens de bouw blijft de oude basisschool staan zodat het onderwijs gewoon door kan gaan. In het gebouw is ruimte vrijgehouden om een installatie te bouwen voor een warmtenet voor de wijk Nieuw Dokkum. 

Regiodeal

Het LOC is een onderdeel van de Regio Deal. Deze Deal tussen de vijf Waddeneilanden, provincies en het Rijk zorgt voor een stevige impuls aan de Waddeneilanden. De eilanden zijn een plek waar je een leven lang kunt wonen, werken en bijdragen aan je leefomgeving. Daar plukken bewoners, bedrijven én bezoekers de vruchten van. 

Projectpagina

Onder Projecten-leer-en ontwikkelcentrum op onze website vindt u meer informatie en enkele impressies van het gebouw. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, plaatsen we die daar.