Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC)

Basisschool Yn de mande, Inspecteur Boelensschool (voortgezet onderwijs) en de gemeente Schiermonnikoog werken samen om een leer- en ontwikkelcentrum 0-16 jaar te bouwen. De partijen gaan samenwerken vanuit één schoolgebouw.

Actueel

Bouw LOC gaat van start

De afgelopen weken zijn de eerste voorbereidingen begonnen voor de start van de bouw van het nieuwe Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC). De medewerkers van de buitendienst hebben enkele bomen gekapt om zo voldoende ruimte te maken voor het nieuwe gebouw en de inrichting van de bouwplaats. Ook zijn de eerste rijplaten aangebracht. De aannemer gaat de komende week bouwhekken plaatsen en het klaslokaal van groep 1/2 slopen. Deze week zijn juf Eef en de kleuters verhuisd naar het kleine gymlokaal.

In de weken na Pasen start de aannemer met de grondwerkzaamheden en zullen de gaten voor de funderingspalen worden geboord. In onze nieuwsbrief en op de website houden wij u op de hoogte van de voortgang van de bouw.

Wat is een leer- en ontwikkelcentrum (LOC)

Een Leer- en Ontwikkelcentrum is een voorziening voor kinderen van 0-16 jaar. Binnen een LOC is er een totaal aanbod van onderwijs en kinderopvang.

Er wordt gewerkt vanuit één educatieve en pedagogische visie met doorlopende leerlijnen. Dit wordt uitgevoerd door één team dat bestaat uit medewerkers onderwijs en kinderopvang met één leidinggevende voor een eenduidige aansturing op de locatie.

Waarom moet er een LOC komen?

Een goed onderwijsaanbod is van belang voor de leefbaarheid van Schiermonnikoog. De gemeente, de Inspecteur Boelensschool en SWS Yn de mande willen meer inhoudelijk samenwerken en zorgen voor een doorlopende leerlijn voor kinderen van 0 tot 16 jaar. Op die manier kunnen zij kinderen beter bijstaan in hun ontwikkeling. De scholen werken op dit moment al op meerdere gebieden samen. 

Waarom komt er een nieuw gebouw?

Beide scholen wensen in de toekomst vanuit één schoolgebouw samen te werken. De gemeente  heeft daarom een haalbaarheidsonderzoek uit laten voeren om dit te verkennen. Bij dit proces zijn de beide scholen en de peuter-/kinderopvang nauw betrokken.

Uit het onderzoek komt naar voren dat dat nieuwbouw op de locatie van SWS Yn de mande de meest passende oplossingsmogelijkheid is om het LOC te bouwen. Zo kan ook goed worden ingespeeld op actuele functie- en duurzaamheidseisen. In de nieuwbouwplannen wordt de huidige gymzaal betrokken. 

Vragen / contact

Heeft u vragen over het Leer- en Ontwikkelcentrum? Neem dan contact op met mevrouw Michels, via telefoonnummer 0519-535050 of via postbus20@schiermonnikoog.nl

Voortgang

De tijdlijn hieronder geeft een inschatting van de voortgang van dit project. 

 1. Afgerond: Besluit tot nieuwbouw -

 2. Afgerond: Besluit tot projectcoördinator -

  Collegebesluit 1 maart 2022 (kijk bij agendapunt 8).

 3. Afgerond: Bewonersavond -

  Presentatie van eerste plannen voor direct omwonenden en ouders.

  - nieuwbouw vindt plaats naast huidige Yn de Mande. Na de bouw, wordt het huidige gebouw afgebroken en komt hier een sport/speelveld terug. 

 4. Afgerond: Selectie architect voorlopig ontwerp -

  Besluit van het college.

 5. Afgerond: Voorlopig ontwerp -

  Presentatie van het voorlopig ontwerp aan de gemeenteraad en ouders en omwonenden.  

  Presentatie en verslag (doorverwijzing naar de raadsvergadering (inclusief vergaderstukken) van 17 januari 2023 (agendapunt 3)

 6. Afgerond: Definitief ontwerp -

  Presentatie van het definitieve ontwerp aan de gemeenteraad (9 mei) en ouders en omwonenden (22 mei).

  Presentatie aan gemeenteraad (doorverwijzing naar de raadsvergadering (inclusief vergaderstukken) van 9 mei 2023 (agendapunt 3)

 7. Afgerond: Beschikbaar stellen investeringskrediet -

  Besluit gemeenteraad beschikbaar stellen investeringskrediet. Raadsvergadering 6 juni 2023 (agendapunt 4).

 8. Afgerond: Bestek, aanbesteding en uiteindelijke gunning -

  Besluit van het college. 

  -Aannemingsovereenkomsten realisatie bouw LOC: collegebesluit 16-01-2024 (agendapunt 6).

  -Directievoering en toezicht realisatiefase LOC: collegebesluit 30-01-2024 (agendapunt 7).

 9. Afgerond: Informatieavond bewoners -

 10. Nog te doen: Start bouw nieuw LOC -

  Leerlingen kunnen op school blijven. 

 11. Nog te doen: Opening nieuw schoolgebouw -

  Kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school én Schier Academy in één gebouw.