Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC)

Basisschool Yn de mande, middelbare school Inspecteur Boelensschool en de gemeente Schiermonnikoog werken samen om een leer- en ontwikkelcentrum 0-16 jaar te bouwen. De partijen gaan samenwerken vanuit één schoolgebouw.

Actueel

Presentatie definitief ontwerp 

Op maandag 22 mei om 20.00 uur krijgen ouders van schoolgaande kinderen en omwonenden  een presentatie over de actuele stand van zaken van het LOC. Zij krijgen hiervoor apart een uitnodiging. 

Ook andere belangstellenden zijn die avond welkom. De bijeenkomst vindt plaats in de basisschool. 

Raadsvergadering 9 mei

Op dinsdagavond 9 mei 2023 kreeg de gemeenteraad een presentatie over de stand van zaken en de voortgang van het Leer- en Ontwikkelcentrum tijdens een beeldvormende raadsvergadering. De presentatie is terug te zien via onze website: raadsvergadering van 9 mei 2023(externe link) (agendapunt 3). 

Raadsvergadering 23 mei 

Op 23 mei 2023 praat de gemeenteraad over het definitieve ontwerp tijdens een opiniërende raadsvergadering. Dit definitieve ontwerp vormt een go/no go-moment in het proces. Als de gemeenteraad instemt met het ontwerp en de bijbehorende kosten, kan de realisatiefase van het nieuwe schoolgebouw starten. Op 6 juni volgt een besluitvormende vergadering. Twee weken voorafgaand aan de vergadering kunt u de vergaderstukken vinden op onze website: raadsvergadering 23 mei 2023(externe link)

Wat is een leer- en ontwikkelcentrum (LOC)

Een Leer- en Ontwikkelcentrum is een voorziening voor kinderen van 0-16 jaar. Binnen een LOC is er een totaal aanbod van onderwijs en kinderopvang.

Er wordt gewerkt vanuit één educatieve en pedagogische visie met doorlopende leerlijnen. Dit wordt uitgevoerd door één team dat bestaat uit medewerkers onderwijs en kinderopvang met één leidinggevende voor een eenduidige aansturing op de locatie.

Waarom moet er een LOC komen?

Een goed onderwijsaanbod is van belang voor de leefbaarheid van Schiermonnikoog. De gemeente, de Inspecteur Boelensschool en SWS Yn de mande willen meer inhoudelijk samenwerken en zorgen voor een doorlopende leerlijn voor kinderen van 0 tot 16 jaar. Op die manier kunnen zij kinderen beter bijstaan in hun ontwikkeling. De scholen werken op dit moment al op meerdere gebieden samen. 

Waarom komt er een nieuw gebouw?

Beide scholen wensen in de toekomst vanuit één schoolgebouw samen te werken. De gemeente  heeft daarom een haalbaarheidsonderzoek uit laten voeren om dit te verkennen. Bij dit proces zijn de beide scholen en de peuter-/kinderopvang nauw betrokken.

Uit het onderzoek komt naar voren dat dat nieuwbouw op de locatie van SWS Yn de mande de meest passende oplossingsmogelijkheid is om het LOC te bouwen. Zo kan ook goed worden ingespeeld op actuele functie- en duurzaamheidseisen. De gemeenteraad heeft aangegeven dat in de nieuwbouwplannen ook de huidige gymzaal moet worden betrokken. De komende tijd zullen de plannen verder worden uitgewerkt en in 2023 worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Vragen / contact

Heeft u vragen over het Leer- en Ontwikkelcentrum? Neem dan contact op met mevrouw Arends, via telefoonnummer 0519-535050 of via postbus20@schiermonnikoog.nl

Voortgang

De tijdlijn hieronder geeft een inschatting van de voortgang van dit project. 

 1. Afgerond: Besluit tot nieuwbouw -

 2. Afgerond: Besluit tot projectcoördinator -

  Collegebesluit 1 maart 2022 (kijk bij agendapunt 8).

 3. Afgerond: Bewonersavond -

  Presentatie van eerste plannen voor direct omwonenden en ouders.

  - nieuwbouw vindt plaats naast huidige Yn de Mande. Na de bouw, wordt het huidige gebouw afgebroken en komt hier een sport/speelveld terug. 

 4. Afgerond: Selectie architect voorlopig ontwerp -

  Besluit van het college.

 5. Afgerond: Voorlopig ontwerp -

  Presentatie van het voorlopig ontwerp aan de gemeenteraad en ouders en omwonenden.  

  Presentatie en verslag(externe link) (doorverwijzing naar de raadsvergadering (inclusief vergaderstukken) van 17 januari 2023 (agendapunt 3)

 6. Momenteel bezig: Definitief ontwerp -

  Presentatie van het definitieve ontwerp aan de gemeenteraad (9 mei) en ouders en omwonenden (22 mei).

  Presentatie aan gemeenteraad(externe link) (doorverwijzing naar de raadsvergadering (inclusief vergaderstukken) van 9 mei 2023 (agendapunt 3)

 7. Nog te doen: Bestek, aanbesteding en uiteindelijke gunning -

   -

 8. Nog te doen: Start bouw nieuw LOC -

  Leerlingen kunnen op school blijven. 

 9. Nog te doen: Opening nieuw schoolgebouw -

  Kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool én middelbare school in één gebouw.