Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC)

Basisschool Yn de mande, Inspecteur Boelensschool (voortgezet onderwijs) en de gemeente Schiermonnikoog werken samen om een leer- en ontwikkelcentrum 0-16 jaar te bouwen. De partijen gaan samenwerken vanuit één schoolgebouw.

Actueel

Gemeenteraad besluit tot bouw Leer- en Ontwikkelcentrum

Op 6 juni 2023 stemde de gemeenteraad van Schiermonnikoog unaniem in met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor de bouw van een Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC). 

De komende periode werken Lindhorst Huisvestingsadviseurs en het college van burgemeester en wethouders het bestek verder uit en starten zij de aanbestedings- en de vergunningprocedure op. De planning is om in januari 2024 te starten met de bouw. 

De raadsvergadering en de vergaderstukken kunt u terugzien op: raadsvergadering 6 juni 2023(externe link) (agendapunt 4).

Nieuwsbericht: Gemeenteraad besluit tot bouw Leer- en Ontwikkelcentrum Schiermonnikoog 

Wat is een leer- en ontwikkelcentrum (LOC)

Een Leer- en Ontwikkelcentrum is een voorziening voor kinderen van 0-16 jaar. Binnen een LOC is er een totaal aanbod van onderwijs en kinderopvang.

Er wordt gewerkt vanuit één educatieve en pedagogische visie met doorlopende leerlijnen. Dit wordt uitgevoerd door één team dat bestaat uit medewerkers onderwijs en kinderopvang met één leidinggevende voor een eenduidige aansturing op de locatie.

Waarom moet er een LOC komen?

Een goed onderwijsaanbod is van belang voor de leefbaarheid van Schiermonnikoog. De gemeente, de Inspecteur Boelensschool en SWS Yn de mande willen meer inhoudelijk samenwerken en zorgen voor een doorlopende leerlijn voor kinderen van 0 tot 16 jaar. Op die manier kunnen zij kinderen beter bijstaan in hun ontwikkeling. De scholen werken op dit moment al op meerdere gebieden samen. 

Waarom komt er een nieuw gebouw?

Beide scholen wensen in de toekomst vanuit één schoolgebouw samen te werken. De gemeente  heeft daarom een haalbaarheidsonderzoek uit laten voeren om dit te verkennen. Bij dit proces zijn de beide scholen en de peuter-/kinderopvang nauw betrokken.

Uit het onderzoek komt naar voren dat dat nieuwbouw op de locatie van SWS Yn de mande de meest passende oplossingsmogelijkheid is om het LOC te bouwen. Zo kan ook goed worden ingespeeld op actuele functie- en duurzaamheidseisen. In de nieuwbouwplannen wordt de huidige gymzaal betrokken. 

Vragen / contact

Heeft u vragen over het Leer- en Ontwikkelcentrum? Neem dan contact op met mevrouw Arends, via telefoonnummer 0519-535050 of via postbus20@schiermonnikoog.nl

Voortgang

De tijdlijn hieronder geeft een inschatting van de voortgang van dit project. 

 1. Afgerond: Besluit tot nieuwbouw -

 2. Afgerond: Besluit tot projectcoördinator -

  Collegebesluit 1 maart 2022 (kijk bij agendapunt 8).

 3. Afgerond: Bewonersavond -

  Presentatie van eerste plannen voor direct omwonenden en ouders.

  - nieuwbouw vindt plaats naast huidige Yn de Mande. Na de bouw, wordt het huidige gebouw afgebroken en komt hier een sport/speelveld terug. 

 4. Afgerond: Selectie architect voorlopig ontwerp -

  Besluit van het college.

 5. Afgerond: Voorlopig ontwerp -

  Presentatie van het voorlopig ontwerp aan de gemeenteraad en ouders en omwonenden.  

  Presentatie en verslag(externe link) (doorverwijzing naar de raadsvergadering (inclusief vergaderstukken) van 17 januari 2023 (agendapunt 3)

 6. Afgerond: Definitief ontwerp -

  Presentatie van het definitieve ontwerp aan de gemeenteraad (9 mei) en ouders en omwonenden (22 mei).

  Presentatie aan gemeenteraad(externe link) (doorverwijzing naar de raadsvergadering (inclusief vergaderstukken) van 9 mei 2023 (agendapunt 3)

 7. Afgerond: Beschikbaar stellen investeringskrediet -

  Besluit gemeenteraad beschikbaar stellen investeringskrediet. Raadsvergadering 6 juni 2023(externe link) (agendapunt 4).

 8. Momenteel bezig: Bestek, aanbesteding en uiteindelijke gunning -

   -

 9. Nog te doen: Start bouw nieuw LOC -

  Leerlingen kunnen op school blijven. 

 10. Nog te doen: Opening nieuw schoolgebouw -

  Kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool én middelbare school in één gebouw.