Stichting MAPS (Marketing, Activiteiten & Promotie Schiermonnikoog) heeft het stimuleren van de promotionele en marketingactiviteiten van Schiermonnikoog als haar kerntaak..De stichting verstrekt subsidies aan projecten en initiatieven die het toerisme op het eiland bevorderen.

Stichting MAPS wordt gevormd door drie partijen die allen een welvarend toerisme voor ogen hebben. Te weten; gemeente Schiermonnikoog, VVV Schiermonnikoog en het Schiermonnikoger Ondernemersverbond (SOV). Deze partijen betalen jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan de stichting, dat vervolgens verdeeld wordt over initiatieven die toeristisch Schiermonnikoog ten goede komen.

Stichting MAPS is op 17 december 2008 opgericht en is bij de Kamer van Koophandel bekend onder nummer 01149361. De Stichting is oorspronkelijk opgericht om de promotie van Schiermonnikoog te verzorgen, omdat de VVV hier aan het begin van deze eeuw weinig middelen en mankracht voor had. Inmiddels is de VVV zelf zeer actief op toeristisch vlak en is stichting MAPS ‘slechts’ ter aanvulling en ter stimulering van promotionele initiatieven.

Stichting MAPS geeft nieuwe initiatieven een steuntje in de rug en treedt veelal op als cofinancierder bij andere subsidieaanvragen, zoals het Iepen Mienskipsfûns van de Provincie Fryslân. Daarnaast heeft Stichting MAPS het beleid dat 50 procent van de begroting naar bestaande activiteiten mag gaan, die onmisbaar zijn geworden voor Schiermonnikoog.

Heeft u een idee?
Heeft u plannen voor een evenement of activiteit op Schiermonnikoog? Dan kunt u een subsidieaanvraag indienen via stichtingmaps@gmail.com